The Sausage Machine

februari 22, 2007

Stil evaluatiemoment “Gedicht verzonden” in 5 aso

Filed under: Uncategorized — janien @ 3:25 pm

dsc02024.JPG

Een ‘fragment’ 5 aso op de persconferentie van 24 januari 2007 gefotografeerd. Met dank aan Line Van Aert voor het bezorgen van de foto, én met de belofte aan de hele klas van een ‘hele’ foto te publiceren zo vlug we daarover kunnen beschikken. Onzichtbaar: Seline Caymaz, Tamara Delen (rechts) en Yannick Van Ginneken die afwezig was wegens ziekte. Vooraan zittend: de drie winnaars met in het midden de eerste prijs Johan Deceuninck van 5 H.

Van links naar rechts vooraan: Gianni Aerts, Johan Deceuninck, Dieter De Bakker, Tamara Delen. Achteraan: Sven Wassenaar, Christophe van den Boom, Stefan Gielen, Evelyn Eeckelaert, Line Van Aert, Maxime Bruynseels, Ellen Van Hoof.

Lees vanaf vandaag onder Reacties de neerslag van het stille evaluatiemoment van maandag 29 februari 2007 tijdens de les Nederlands: hoe 5 aso op het schrijven van 160’s en het produceren van een gedichtwedstrijd terugblikt. Herinneringen en ‘dagboek’notities, mijmeringen en dromen, zo duidelijk mogelijk met concrete verwijzingen, noteerden we los uit de pen in een reflecterende individuele schrijfoefening. Bij zachte achtergrondmuziek (cd Muziek voor onder je kussen geproduceerd voor Ilse Krols door TVA Music Company) lieten we gedachten en emoties de vrije loop…

Ik (JB) publiceer in de ‘reacties’ alvast de ‘Terugblik’ van Seline Caymaz die ik op 19 februari per e-mail ontving. Ook de teksten van Ellen Van Hoof (ondertussen persarchivaris van 5 en 6 aso), Yannick Van Ginneken en Stefan Gielen komen er aan…

Er zijn veel mooie en prachtige teksten, maar de prijs voor de allerbeste ‘terugblik’ gaat naar Line Van Aert! Gedachtenrijkdom, volledigheid, kritische blik, originele schrijfstijl, heldere tekststructuur, vlot en fruitig Nederlands, vurige en enthousiaste expressie: proficiat, Line! Ik denk dat de hele klas kan beamen dat het vuur en de overgave waarmee Line zich in de wedstrijd heeft geworpen, doorgloeien in haar woorden.

Het krachtige effect van een grafische voorstelling ervaar je in de tekst van Sven Wassenaar. Punctualiteit en accuratesse vind je bij Ellen Van Hoof, een beweeglijke geest ontmoet je in Tamara Delen. En hoe media-aandacht een mens gelukkig kan maken, lees je bij Dieter De Bakker. Niet dat de andere reflecties niet de moeite waard zijn!

In deze post (klik op ‘meer lezen’) zal ik (SW) de ‘terugblikken’ plaatsen van de hele klas.

In alfabetische volgorde komen hier de revisies.

5 EMT

Dieter De Bakker: Terugblik op ‘GV’ van Dieter
Stefan Gielen: Terugblik op ‘GV’ van Stefan
Line Van Aert: Terugblik op ‘GV’ van Line
Yannick Van Ginneken: Terugblik op ‘GV’ van Yannick
Ellen Van Hoof: Terugblik op ‘GV’ van Ellen

5 MTWE

Gianni Aerts: Terugblik op ‘GV’ van Gianni
Maxime Bruynseels: Terugblik op ‘GV’ van Maxime
Seline Caymaz: zie a.u.b. onder ‘Reactie’.
Tamara Delen: Terugblik op ‘GV’ van Tamara
Christophe van den Boom: Terugblik op ‘GV’ van Christophe
Sven Wassenaar: Terugblik op ‘GV’ van Sven

Advertenties

9 reacties »

 1. Mijn terugblik op de gedichtenwedstrijd ‘Gedicht verzonden’

  Het schrijven van een 160

  Het was heel leuk om eens te proberen een 160 te schrijven, maar wel niet altijd even gemakkelijk. Niet alleen moest je een onderwerp kiezen, maar ook precies 160 tekens moesten gerespecteerd worden. Eenmaal gestart, vlotte het schrijven van mijn 160 wel en bijna geëindigd moest ik wel nog enkele tekens wijzigen om de 160 exact te krijgen volgens de normen. Het was zeker ook eens leuk om de andere gedichten te lezen en er je mening over te geven. Zo kan je andere schrijfstijlen en creaties ontdekken. Uiteraard was mijn top 5 van de gedichten geven dan ook leuk, maar het was niet zo simpel. Er waren vele mooie gedichten, wat het vervelend maakte om te kiezen.

  Functionele betrokkenheid bij de wedstrijd

  De takenverdeling was vrij laat op gang gekomen en echt duidelijke afspraken waren er niet gemaakt. Het gebeurde allemaal nogal chaotisch op de laatste momenten, waardoor ik zelf ook geen duidelijke taak meekreeg. Er was gezegd dat ik samen met twee medeleerlingen aan een zekere map moest werken waar uiteindelijk niets meer van gezegd is.

  Als extra taak was er voor enkele leerlingen onder ons voorzien dat we rozen zouden afgeven aan enkele leerkrachten, directie, mensen van het onthaal… die zelf ook een handje toegestoken hebben om deze gedichtenwedstrijd tot een goed einde te brengen. Mijn twee rozen waren voor mijnheer Hufkens en mijnheer Hermans. Deze rozen werden aan de opgegeven personen bezorgd na de prijsuitreiking, maar door het vele volk op de speelplaats was het niet zo evident om deze leerkrachten te vinden.

  Emotionele betrokkenheid bij de wedstrijd

  Het idee leek ons allen heel positief en we waren ook allemaal heel enthousiast over het verwezenlijken van de wedstrijd en de opdrachten. We zijn ook meteen aan de voorbereidingen begonnen, maar het verloop van de organisatie viel wat tegen, vind ik. Er waren eerst en vooral al meningsverschillen en als gevolg dan ook discussies ontstaan. Het maken van de opdrachten was nog gelukt, maar het was allemaal wat te snel opeen gekomen, wat het moeilijk maakte om alles op tijd af te krijgen.

  Het ontvangen van de pers verliep ook vrij goed. Ik had gedacht dat het anders ging worden; dat het langer zou duren, dat er meer vragen gesteld zouden worden en dat er misschien filmcamera’s zouden zijn, maar het verliep allemaal vrij vlotjes en er waren enkel foto’s genomen. Er werd niets gefilmd.

  Het verloop van de prijsuitreiking was nogal chaotisch en er was niet al te veel aandacht en respect voor de presentatie vanwege de leerlingen op de speelplaats.

  Toekomstperspectief

  Het kan nog wel eens leuk zijn om een 160 te schrijven, maar ik denk niet dat ik er nog veel ga schrijven. Wie weet, misschien… Maar ik schrijf veel liever vanuit eigen gevoel en ook zonder te veel eisen die gesteld worden. Enkel om eens een uitdaging aan te gaan, zou ik dat wel eens proberen.

  Aan een gedichtenwedstrijd zou ik zeker nog wel eens willen meedoen en er een organiseren zou ik ook nog wel zien zitten. Het is wel een goede oefening om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het verloop van de wedstrijd en de presentatie en alles wat erbij komt kijken. Je moet zien dat alles in orde komt, je de juiste mensen inzet, de taken verdeelt, goede plannen uitwerkt, … Het is dan ook van groot belang dat je als klas goed kan samenwerken als groep en dat iedereen elkaar steunt en een handje toesteekt. Indien dit niet het geval is, wordt het organiseren, maken van afspraken, verdelen van taken, … bemoeilijkt, waardoor alles chaotisch en vervelend kan gaan verlopen.

  Ik hoop dat we als klas in de loop van dit anderhalf jaar nog goed kunnen samenwerken en eens wat vriendelijker zijn voor elkaar, alsook wat meer respect tonen, en dat we allemaal zo goed mogelijk ons best blijven doen om volgend jaar allemaal te slagen in het jaar met een A- attest, zodat we allen onze verdere studies en dromen voor de toekomst kunnen voortzetten en verwezenlijken!

  Seline Caymaz

  Reactie door janien — februari 22, 2007 @ 3:27 pm | Beantwoorden

 2. Het evaluatiemoment van Line Van Aert vond ik beter als dat van Yannick Van Ginneken. Haar evaluatie was uitgebreider en beter geformuleerd. Ze gebruikte vette druk om de essentiële punten te benadrukken. De inhoud van haar evaluatie was meer gedetailleerd. Ik vond dat zij meer betrokken was bij de organisatie, naast het ontwerpen van het organigram heeft zij zich ook bezig gehouden met de bediening van de pers. Door het lezen van haar evaluatie kreeg ik de indruk dat zij meer inzet heeft opgebracht om deze taak te vervullen.

  Ik vond ook dat ze enorm gemotiveerd was door het project en dat ze veel liefde toonde voor de poëzie.

  Reactie door Jan De Beul — april 16, 2007 @ 2:51 pm | Beantwoorden

 3. @Jan De Beul en @ 6 aso
  Goed zo, Jan! Jij bent de eerste met je keuze van beste van de twee evaluatieverslagen. Wel jammer dat je niet sterker ‘vergelijkend’ tewerkgaat door bijvoorbeeld met enkele voorbeelden (verwijzingen) ook Yannick Van Ginnekens tekst in je beoordeling te betrekken.

  Opgelet:
  1 blijf waken over AN-taalgebruik (het moment dat / beter dan – je durft wel Antwerps te schrijven soms).
  2 Stilistisch kan je ook nog beter: concretiseren door voorbeelden te geven uit de teksten en herhalingen van uitspraken leren schrappen.
  3 Wat tekststructuur betreft, geef ik je de raad van goed te alineëren. Ook kortere teksten verdienen een zeer heldere opbouw, die je dus zichtbaar maakt door te alineëren. Wees daar niet bang voor: een alinea kan best bestaan uit slechts een enkele zin.

  Übung macht den Meister. En jij, heel 6 aso, wij – ja ook ik – hebt/hebben/heb nog veel te oefenen in schrijven… Het is een hard métier, van telkens opnieuw lezen en herschrijven en ‘bewerken’ tot de best mogelijke versie kan ingeleverd of opgestuurd. Ter herinnering: ‘best’ betekent de duidelijkste, aantrekkelijkste, meest gepaste en meest correcte versie.
  Janien Benaets

  Reactie door janien — april 16, 2007 @ 5:31 pm | Beantwoorden

 4. Ik vind de evaluatie Celine Caymaz beter dan die van Stefan Gielen. Celine schrijft meer gedetailleerd dan Stefan, en ze gaat ook meer op bepaalde onderwerpen in, zoals het stukje over de 160.
  Ook heb ik gemerkt dat Celine eerder negatief is over de taakverdeling en de uitwerking, terwijl Stefan het allemaal wel goed vond. Stefan zegt dat de taakverdeling goed was, maar Celine vindt dat dit beter kan. Stefan had een bepaalde functie, namelijk klasverantwoordelijke. Celine zelf kreeg geen taak, dus ik denk niet dat die rol van klasverantwoordelijke zo goed verlopen is dan hij zelf zegt.
  Ze waren wel allebei enthousiast over de gedichtenwedstrijd.

  Reactie door kris — april 17, 2007 @ 3:13 pm | Beantwoorden

 5. Ik heb de teksten van Line Van Aert en Sven Wassenaar gelezen.
  Ik moet toch wel toegeven dat ik geschrokken ben van het schrijftalent dat in 5ASO zit. Positief verrast uiteraard. Dus als ik ze beiden moet vergelijken op basis van schrijfvaardigheid, moet ik ze beiden zeer hoge, maar gelijke punten geven.
  Wanneer ik de beide verslagen las, merkte ik verscheidene vetgedrukte woorden op. Dit was toch wel een goed idee, want het geeft je wat ‘zin’ om verder te lezen, om te weten wat de schrijver/schrijfster het belangrijkste vond in de zin. Deze techniek hebben ze beiden toegepast, dus vond ik ze beide terugblikken even leuk om te lezen.
  Ten derde kreeg ik bij het verslag van Sven een organigram te zien, wat wel zeer informatief was maar eigenlijk niet echt zeer belangrijk was. Toch vond ik dit een leuk idee om toch te weten te komen wie wat heeft gedaan.
  Tot slot wil ik mijn favoriete tekst selecteren op basis van deze criteria. De winnaar is de tekst van Line Van Aert, dit omdat de vele vetgedrukte woorden me wel aanstonden, er niet een onnodig organigram instond en ze toch wel een redelijk goede ‘catch-phrase’ gebruikte : “Wees nu eerlijk, poëzie is toch iets magisch?”

  Reactie door Glenneke — april 17, 2007 @ 7:55 pm | Beantwoorden

 6. Dag mevrouw,

  Ik heb de beoordeling van Sven en Christophe gelezen en ik vind de beoordeling van Sven beter dan die van Christophe.

  De beoordeling van Christophe is zeker niet slecht, maar ik vind vooral de schrijfstijl van Sven beter: vlot leesbaar, luchtig en hij omschrijft alles kort en tegelijk ook krachtig. Christophe, daarentegen, valt een aantal keer in herhaling. Ik vond hem ook iets te uitgebreid (vb: hij legt nog eens uit wat een 160 is, terwijl dat niet nodig is,…)

  Meer valt er niet te zeggen, zoals ik al zei zijn beide beoordelingen goed geschreven. Alleen vind ik dat die van Christophe een beetje de pit en taalkracht mist die de beoordeling van Sven wel heeft.

  Reactie door Izabela — april 17, 2007 @ 8:03 pm | Beantwoorden

 7. Louter tekstueel gezien vind ik de tekst van Stefan Gielen beter dan die van Seline Caymaz, er is een duidelijkere zinsstructuur en meer overpeinzing. Als ik op de inhoud afga vind ik de tekst van Seline Caymaz beter, er wordt een duidelijker en ruimer beeld gegeven van het verloop van de wedstrijd en organisatie, waardoor ik kies voor haar tekst.

  Een minpunt aan de tekst van Seline Caymaz vond ik de – af en toe – onlogische zinsbouw en – zoals eerder gezegd – het gebrek aan overpeinzing. Ik kreeg het idee dat ze alles opschreef wat in haar opkwam, zonder verder nadenken of nalezen. Het leek allemaal een beetje spreektaal met hier en daar een woord tussengevoegd dat beter weggelaten kon worden. Dit heeft natuurlijk ook als pluspunt dat haar tekst heel spontaan was en dat ze ook niet té zuinig met woorden of té beknopt is geweest.

  Een ander ‘minpunt’ was haar pessimistische houding ten opzichte van de taakverdeling en ten opzichte van haar klas zonder hierbij een duidelijk pluspunt te vermelden. Dit compenseert natuurlijk wel met de tekst die Stefan Gielen schreef waarin énkel pluspunten en geen – of amper – minpunten vermeld werden. Deze kritiek heeft er wel voor gezorgd dat de lezer een dieper inzicht krijgt in het verloop van de wedstrijd. Er is natuurlijk altijd – zoals bij de politiek – een oppositie nodig om onze ogen te doen opengaan.

  Wat ik ook zeer apprecieerde in haar tekst, was dat Seline Caymaz niet enkel vertelde of haar eigen standpunt in deze wedstrijd, maar het meer opentrok naar de hele klas. Wat ik wél miste was een pakkende afsluiter, die ik bij Sefans tekst wel vond.

  Reactie door Rutger — april 18, 2007 @ 12:17 pm | Beantwoorden

 8. Ik heb de teksten van Christophe en Yannick gelezen. Ik vond de beide teksten heel goed geschreven, ze hebben beiden met alinea’s gewerkt waardoor de teksten ook heel overzichtelijk waren.
  Wat de inhoud betreft vond ik de tekst van Christophe net iets beter dan die van Yannick omdat Christophe meer uitleg geeft dan Yannick en op het einde ook zijn eigen mening geeft. De tekst van Yannick was dan wel korter en aangenamer om te lezen.
  Ze hebben beiden hun best gedaan! Ik vond beide verslagen heel goed geschreven, chapeau jongens!

  Reactie door Veronique — mei 2, 2007 @ 5:52 pm | Beantwoorden

 9. […] van ‘Gouden Jurylid’ Sofie Cerutti voor TSM t.g.v. Gedicht verzonden, de 160-wedstrijd voor Gedichtendag 2007 van 5 aso 2006-2007 in The Sausage […]

  Pingback door Doe de 160 en win een iPod en een publicatie! Snel! « The Sausage Machine — maart 18, 2009 @ 9:19 am | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: