The Sausage Machine

oktober 11, 2009

Stafke den Dichter uit de BoekenstAd

Ademloos? Sprakeloos? Monddood? Writer’s block? Het hoofdstuk Schrijvers en Dichters VOOR hun BoekenstAd/KoekenstAd en TEGEN de brug, de Lange Wapper, is nog lang niet af! TSM presents: Stafke den Dichter, poesjenel, en zijn nieuwe bundel Klein maar dapper tegen de Lange Wapper (publicatiedatum 11 oktober 2009). Poppentheater van de bovenste planken der democratie. De poëzie in de NEE-stem van het volk, de burger, in de taal van het volk (Antwerps dialect). Kan ze ook u beroeren en bewegen in de richting van de duurzaamste mobiliteit voor Antwerpen en dus voor de wereld, dames en heren politici?

oktober 10, 2009

Nieuwe media volgens Hans Mestrum (oktober 2009). Naar duurzamer onderwijs, een duurzamere wereld.

Van op (amateur)foto’s verstilde zeelucht naar technologie als lucht: op het web maakt dat slechts een post verschil. Connect, communicate & share: Hans Mestrum, always on experiencealways in touch, doet het op bijzondere wijze voor. Zijn meest recente presentatie plaats ik hier als een belangrijk pleidooi voor meer ICT in onderwijs. Onder ICT versta ik: social media of nieuwe media zoals (micro)blogs en wiki’s. Daarin vormt de presentatie van Hans Mestrum voor mij onmisbaar leermateriaal dat ik op mijn blog, mijn internetdagboek, wil bewaren: een uiterst waardevolle update, een compleet overzicht. Hopelijk mag deze Mestrum voor velen een bevestiging betekenen, een aanmoediging om onbevangen voort te werken in het zicht van de wereld, of inspiratie geven en stimulering om zich aan het web over te geven.

Ik kwam ook onder de indruk van de passie in zijn column Er zijn veranderingen op til, een enthousiasmerend credo dat ik als begeleidende tekst bij zijn slides heb gelezen. 

[…] In het paradigma van de nieuwe tijd krijgen we ook nieuwe communicatiemiddelen tot onze beschikking: de nieuwe media. Middelen waarmee we kunnen creëren, de dialoog kunnen voeren, waarbij de mens echt centraal kan komen te staan. Middelen die ons in staat stellen om bottom-up bezig te zijn met onszelf en de (geïnteresseerde) anderen, in plaats van passend binnen de nu overheersende topdown structuren ons monddood van het ene systeem naar het andere te slepen.
Die nieuwe media zorgen ervoor dat we gehoord kunnen worden, dat we bij kunnen dragen aan een zinvollere context. Dit soort middelen schieten als paddestoelen uit de grond. Ik noem er een paar: weblogs, wikis, podcast, screencast, videologs etc. In essentie hebben ze allemaal gemeen dat het individu, zijn authenticiteit en zijn passies centraal staan en niet het systeem, de gevestigde orde, de hiërarchie.

Fragment uit de inleiding: Hans Mestrum, Er zijn veranderingen op til (column), 2 oktober 2009. Nieuwe media zijn instrumenten voor de creatie van een duurzamere samenleving, een duurzamere wereld.

Zeer bedankt, Hans Mestrum, voor connecting, communicating & sharing!

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.