The Sausage Machine

juli 21, 2010

De nieuwste Arnon Grunberg is uit: Freud

Filed under: Uncategorized — janien @ 6:26 pm
Tags: , , , ,

ENTER Arnon Grunberg Wines.

Arnon Grunberg and Aris Derksen have created together a series of wines which have been elaborated in places, where the sun, the soil, the water and the wind make it perfect to grow grapes, produce wines and write books. (Their Story, links van TSM)

Arnon Grunberg blogging, June 2010:

[…] an author should always bet on two horses. On the one hand, you have the eternity of literature. On the other hand, you have the eternity of wine. If one fails, there’s always the other. (Vetjes van TSM)

Een bedisseld huwelijk tussen Wijn & Literatuur, letterlijk! Over marketing gesproken … Nu, dat (beroemde) schrijvers zich in reclame ‘outen’, is al heel lang niet nieuw. In mijn boekenkast staat sinds ik kon lezen De rokende schoorsteen, Schrijvers in de reclame, een historiek van 100 jaar. En waar toch ligt ergens mijn oude tv-clip van Hugo Claus die Franse kaas promoot: in zo’n idyllisch Zuid-Frans landschap, gezellig maar met stijl en wijnovergoten aan tafel, met die bekende zalige Franse slag. Ik heb toentertijd als leraar/docent Nederlands wekenlang naar die clip gezocht (met resultaat, gelukkig), omdat ik hem in de literatuurles als smaakmaker wilde gebruiken. En om hem in presentaties in te zetten die ik samen met collega Chris De Commer hield: over literatuurdidactiek en leesbevordering die speelde op de ‘mediatisering van de literatuur’: in de jaren 90 van vorige eeuw. Those were the days, Chris … We thought they’d never end.  😉 Ik hef hier een virtueel glas op je pensionering!

En Grunberg: we probeerden hem in latere jaren meermaals via de Inktaap aan onze klassen te verkopen. Herinner je je, Chris, dat we met onze Inktaapjury in Het Toneelhuis Grunbergs Asielzoeker op het podium zagen? Twee leerlingen werden te laat de zaal binnengeleid: helemaal vooraan op de eerste rij kregen ze een plaats toegewezen, vlak met hun neus op de vrijmoedige scènes … De roman en zijn toneelbewerking: dat was me een confrontatie. Grunberg en NTGent, toch! Later lazen we Tirza, dit jaar nog verkozen als belangrijkste roman van de 21e eeuw: ook goed voor een flinke dosis vuurwerk in de jongerenjurydebatten toen.

En nog. Een blogpost uit het archief van The Sausage Machine opgediept: kijk eens! Arnon Grunberg op de foto tussen Marc Verstappen en Grietje Schepers, rechtstreeks uit het Villanella-archief voor TSM. De Inktaap: heerlijke tijden van lezen, reading talk en debat!

PS … Die nieuwste Grunberg: iets voor jou, Cindy?

PS bis Voor wie het niet in Grunberg heeft gezien: er is nog altijd de wijn van Baudelaire! Proef hem hier!

PS tris Een update van 08-09-2010. Exquise e-tips van kenners (zoals Cindy) voor wijndrinkers en -beheerders: beluister Tech45 Podcast!

december 16, 2009

Onderwijsvanmorgen.nl:Idee van de week:Gedicht verzonden

Gedicht verzonden is Idee van de week op Onderwijsvanmorgen.nl van educatieve uitgeverij Malmberg. Verguld! Leuk toch. Gedicht verzonden was een poëzieproject bedacht, uitgewerkt en geproduceerd door mijn ‘laatste’ klas Nederlands, 5 aso 2006-2007. Deze klas zwaaide af  in mijn laatste schooljaar 2007-2008 … Hun project, een 160-sms-poëziewedstrijd voor Gedichtendag 2007, gaf ook de start aan deze blog, The Sausage Machine. Het was toen of nooit … Zonder Gedicht verzonden geen Sausage Machine. 

Onderwijsvanmorgen.nl.

Geen beetje trots ben ik (gebleven) … : als de dag van gisteren herinner ik me dat huzarenstuk van mijn klas van toen. Bedankt, Corinne Nederlof! In de etalage staan van een topsite voor onderwijs, is een hele eer.  Mijn gedachten gaan natuurlijk ook naar mijn oud-leerlingen, nu studenten in het hoger onderwijs, die in deze tijd van het jaar druk zijn met papers, onderzoeken, analyses, grafieken, ontwerpen, peer- en zelfevaluaties, stages, verslagen, films, … Hen wil ik nog eens danken voor alles, en veel succes wensen.

Ik hoop dat het artikel van Corinne Nederlof over de 160 van Gedicht verzonden en Gedichtendag 2010 velen, jong en oud, man en vrouw, zal inspireren tot dichten! De 160 is echt een uitdagende vorm … Ieder die zich eraan gewaagd heeft, kan dat bevestigen: uitvinder Sofie Cerutti herself, de grote en de kleine dichters, de leerling en de leraar, ik, … En u/jij? Niet overtuigd? Misschien kunnen onderwijskundige Henk Witteman (reactie) en 160-dichter Johan Deceuninck je overhalen?

De stad grijs
de paden druk
stemmen rond mijn hoofd
de banken stuk
de zon schijnt tussen de gebouwen door
de muren zijn kil
stad aan de stroom
waar ik wonen wil.

Johan Deceuninck, Gedicht verzonden, januari 2007.

november 24, 2009

Gedichtendag 2010 Over de grens met Voila! gratis lessuggesties

De manieren waarop grenzen in poëzie figureren zijn grenzeloos. En bij het verwoorden van al die gedachten over grenzen probeert de dichter uiteraard steeds zelf grensverleggend te zijn in taal: nieuwe vormen, nieuwe woorden te vinden. Poëzie tast graag grenzen af, inclusief die van de poëzie zelf.

Jan Coerwinkel, Voila! De lessuggesties, Gedichtendag, Poetry International, 23-11-2009.

Een ontdekking: de lessuggesties van Tatjana Daan voor Gedichtendag 2010, zopas gelanceerd. Onder het thema Over de grens vindt Gedichtendag plaats op jawel, donderdag 28 januari 2010.

De links naar gratis downloaden van de lessuggesties: hier voor het voortgezet/secundair en daar voor het basisonderwijs (voor dit niveau uitgewerkt door Marit Trioen). 

Kijk toch eens, die aanlokkelijke en allerfijnste selectie van gedichten door vurige kenners met een warm hart voor kinderen en jongeren. (Hier rechts, die van Tatjana Daan.) 

Dat belooft … nu al: prettige Gedichtendag!

Geen jaar zonder Gedichtendag: TSM goes 140 in 2010. Coming soon. Zomaar een in deze herfst bijeengesprokkeld ideetje, geïnspireerd door Margreet, Chas en Haiku Herman. Tja, wie anders? De mosterd komt van over de grens

november 11, 2009

Theo Witte nieuwe goeroe van het literatuuronderwijs

Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen: op sterven na dood? Nou, moe. Je zou van minder defaitistisch of depressief worden, van onheilsboodschappen als de Grote Ontlezing, het Deficit van het Literatuuronderwijs, het Slokkoppige Monster van het Internet dat het Gedrukte Woord naar de Hel verdrijft. 

Om daar even lekker doemdenkend op door te gaan. Die Vlaamse literatuurleraar, die Nederlandse literatuurdocent, bestààt die nog überhaupt, mijnheer/mevrouw?! Als dat al geen uitstervend ras is. Een bedreigde soort. BTW, léést die docent zélf nog? Hééft die nog iets met boeken? Drukdrukdruk als-ie is met opvoeden in de klas en bureaucratie in de school. En tussendoor met zijn core business: de didactiek van functioneel lezen en schrijven. Alfabetisering. Van alfabetiseringsdrift gesproken: heeft de docent Nederlands zichzelf daarmee niet overbodig gemaakt? Taalgericht vakonderwijs geïntegreerd in een strak gevoerd taalbeleid op school: als dat de oplossing niet is van alle problematieken met taal. Trouwens, licht ‘literatuur’ en/of ‘literair lezen’ nog op in de woordenwolken van ‘onderwijs’? Breder: welke impact heeft literatuur nog in de samenleving? De wanhoop nabij? Neen, toch. Als de nood het hoogst is, is de redder nabij. Kop op, mannen en (de overtalrijke) vrouwen.

theowitteOog Wat fijn dat dit er is: hier kunnen we wat mee! Het doet de Nederlandse dr. T.C.H . (Theo) Witte heel veel plezier dat docenten Nederlands de resultaten van zijn wetenschappelijke onderzoek sterk appreciëren. Zijn lijvige doctoraatsthesis werd vorig jaar bij Eburon mooi uitgegeven onder de al even mooie titel  Het oog van de meester. Menig leraar/docent Nederlands en literatuur prijst zich gelukkig: eindelijk kwam er een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op de vraag naar de competentieontwikkeling van jongeren in het secundair/voortgezet onderwijs wat het literaire lezen betreft. Dat kreeg van dr. Theo Witte een concretisering in zes leesniveaus.

LezenLijstlogo Daarnaast is er Wittes website Lezen voor de Lijst, een indrukwekkend langetermijnproject, een catalogus met boeken op maat van de lezers van havo (tso) en vwo (aso), en handleidingen voor de docent. Ondertussen bouwt hij met specialisten Gert Rijlaarsdam en Dick Schram aan een nieuw didactisch instrumentarium: hoe tot een verantwoorde boekenkeuze komen, hoe de opdrachten daarop afstemmen?

Wie is nu nog bang van het leesportfolio/ leesdossier?! Wie hoeft zich nog zorgen te maken over lees- of literatuurlijsten? Kom nou: nooit meer alleen op zoek naar of hulpeloos met boeken voor je (niet-)lezers in de klas! Dr. Theo Witte staat als een grote engelbewaarder aan de zijde van (jonge) lezers en hun begeleiders. Rots in de branding. Boekenberg van barmhartigheid. Toevlucht van de verdrukte en verguisde literatuurdocent.

Theo Witte: zijn naam weergalmt als een klok over het haast platgetreden en stukgereden landschap van het literatuuronderwijs. Met zijn ondertussen beroemd geworden schema’s doorkruist hij gezwind de Lage Landen. Welk nascholingscentrum, welke lerarengroep, welke taaldag of conferentie heeft hem nog niet over de vloer gehad?

Theo Witte gaat uit van volgend ingenieus model, dat ik in een van zijn recente hand-outs vond, die van een miniconferentie (Taal in de etalage, CED-groep Rotterdam, 21 april 2009). In één oogopslag biedt hij je grip op de situatie van competentieleren in het literatuuronderwijs. 

theoWitteModelapril09CED500

Theo Witte, Het oog van de meester, Naar zes niveaus van literaire competentie, hand-out, 21 april 2009, p. 2.

De eindtermen (Vlaanderen)/kerndoelen (Nederland) stipuleren dat het literatuuronderwijs literair competente lezers moet afleveren. Het leesdossier (NL) waarvan de Nederlander dr. Joop Dirksen de grote gangmaker was, kreeg in de nieuwe leerplannen Nederlands in Vlaanderen vorm in een leesportfolio dat jaar na jaar, of beter: van de 2e graad tot het einde van de 3e graad (bovenbouw), ook de competentiegroei zichtbaar zou kunnen/moeten maken.

theowitteniveuatabel09ced

Theo Witte, Het oog van de meester, Naar zes niveaus van literaire competentie, hand-out, 21 april 2009, p. 2.

Hij licht toe (ik citeer in het blauw):

Elk niveau wordt getypeerd als een bepaalde manier van lezen: (1) belevend lezen,
(2) herkennend lezen, (3) reflecterend lezen, (4) interpreterend lezen, (5) letterkundig lezen en (6) academisch lezen (niveau 6).

Een manier van lezen wordt vooral bepaald door een literatuuropvatting en een leesmotief.

In de beginfase heeft de leerling een nihilistische, schoolpragmatische literatuuropvatting: literatuur moet omdat het van school moet. In de daarop volgende ontwikkelingsfasen kan de leerling ontdekken dat het lezen van literatuur verscheidene functies heeft en tegemoet komt aan verschillende behoeftes:

(1) je kunt je ermee vermaken

(2) je eigen leefwereld erin herkennen, zelfbevestiging vinden

(3) je horizon ermee verbreden

(4) er diepere betekenissen in ontdekken en esthetisch van genieten

(5) je er letterkundig en cultuurhistorisch in verdiepen

(6) je er intellectueel mee voeden.

Theo Witte, Het oog van de meester, Naar zes niveaus van literaire competentie, hand-out, 21 april 2009, p. 4.

Een tijdje geleden schreef ik het al bij Jeroen Clemens: Theo Witte wordt na Joop Dirksen onmiskenbaar de nieuwe peetvader van het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen. (Fantastisch, toch: Jeroens blog is genomineerd voor de Dutch Bloggies in de categorie onderwijs!! Een eer die mij met The Sausage Machine te beurt viel in 2008 in de categorie literatuur.)

Ook al ben ik geen voorstander van een methode of  leeslijst – ik kies voor het ruimste sop, de meest weidse verten, het wilde kiezen, het serendipische leren van literatuur (uiteraard binnen de gegeven verplichtingen, ik wil geen dissident of onruststoker zijn) – het onderzoek van dr. Theo Witte verruimt en verdiept de geest. Een must! Een remedie tegen het doelloze zwalpen op de eindeloos deinende boekenzee, een richting- en wegwijzer in het chaotische landschap van didactische wildgroei. Zijn didactische instrumentarium-in-opbouw kan alleen maar een zegen zijn voor wie (hopeloos) op zoek is naar de sleutel tot het hart en het verstand van de nieuwe generaties literaire lezers. Wow!

oktober 6, 2009

De koning doet aan leesbevordering!

Nooteboomwedstrijd

Lees meer op www.taalunieverum.org! Succes! En roep eens, wie erbij mag zijn, bij HH. MM. de koning en de koningin en Cees Nooteboom op de plechtige prijsuitreiking in het Koninklijk Paleis te Brussel, op woensdag 18 november 2009 in de voormiddag.  

koninklpaleis08koninklpaleiswacht08koninklpaleiszaaldef08koninklpaleisspiegelz08

Foto’s JB: Koninklijk Paleis, Brussel, 4 juni 2008.

Oplossingen voor de prijsvraag? Die kan ik hier toch niet allemààl publiceren, dat zou niet netjes zijn … Cees Nooteboom is hier wél al langer aanwezig, sinds zijn Prijs der Nederlandse Letteren, waarvoor TSM hem met zijn ‘traditionele’ rozen bedacht. Maar of de Grote Schrijver zich daaraan wat gelegen laat?! Als je kunt kiezen tussen The Sausage Machine of het Paleis, dan weet je toch wel zeker waar je zijn wilt! (Ik alludeer met waar je zijn wilt op één van de zegmaar stokpaardjes van Cees Nooteboom. Zo typisch voor een Groot Reiziger? De schrijver is ergens anders dan de lezer, bijvoorbeeld. Als de ene schepping voltooid is, is de maker al in een heel andere wereld. Hij heeft het erover in zijn Radboudrede, en BN Max Pam wees erop in zijn vlijmscherpe recensie van de seller Allerzielen, elders aangeprezen als a novel recommended for all libraries.) BTW, je kent wellicht de beroemde quote van Cees Nooteboom: Raketten kan iedereen maken, maar paté niet

Als iémand de Nederlandstalige literatuur ‘wereldkundig’ maakt, is het Nooteboom wel. Welke Nederlandstalige auteur heeft zoveel vertaalde boeken met search inside-functie op Amazon.com? Welke andere Nederlandstalige auteur staat tweemaal geprogrammeerd op de zeer belangrijke Frankfurter Buchmesse (17 oktober 2009, 14.30 uur en 17.00 uur)? Hoe groot is op die wereldbuchmesse de zichtbaarheid van literatuur uit Vlaanderen of Nederland? Juist, ja: Dimitri Verhulst scoort ook daar met zijn Libris! Waar zijn/blijven de anderen?!

 MartijnN080609Het was Martijn Nicolaas, projectleider bij de Nederlandse Taalunie, Gouden Jurylid bij de start van deze blog in januari 2007, die via de vakcommunity attendeerde op de uitnodiging van koning Albert II. Leuk, toch: de koning neemt via de Taalunie de gelegenheid te baat om aan leesbevordering te doen! 

Foto JB: Martijn Nicolaas en Karlijn Waterman, NTU, Den Haag, 8 juni 2009.

(Lit)blog The Sausage Machine voert leesbevordering en/of literatuureducatie, ook voor jongeren, hoog in het vaandel. Toen ik nog lesgaf in het middelbaar onderwijs, probeerde ik mijn literatuurdidactiek op drie pijlers te ‘vestigen’, hem a.h.w. een AAA-label mee te geven: actualiteit, authenticiteit en activiteit. (Ik wil zeker niet dikkenekkerig doen, het was gewoon een methode, een ‘spel’ dat voor leerlingen én leraar jaar na jaar opnieuw en opnieuw sterk inspirerend en stimulerend werkte.) Actualiteit kreeg zijn vertaling in aandacht voor de literaire actualiteit waarin literaire prijzen een hoogtepunt vormen o.w.v. hun ‘feestelijke’ crossmediale karakter. Een gepersonaliseerde aanpak van het leesportfolio en de begeleidende literactuamap (zie bv. De leesfabriek van toen) én de voortdurende stimulering van de jongeren tot actieve cultuurparticipatie (zie bv. de vorige post met Hilal Taplak) weerspiegelden/weerspiegelen het streven naar authenticiteit.

Het leren (her)kennen/lezen/beluisteren/bekijken/beleven/onderzoeken/beoordelen van verhalen/literatuur is/wordt/kan een ‘natuurlijke’ manier van leven (worden), noem het een lifestyle. Daarom denk ik dat het meer dan de moeite loont dat zoveel mogelijk jongeren deelnemen aan de ‘koninklijke’ wedstrijd, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie. En ja, ook hier geldt, gezien het beperkte aantal winnaars: deelnemen is belangrijker dan winnen. De vreugde om het spel en de soft power van de literatuur over je heen laten komen, is belangrijker. De vreugde is in het planten der padie.

PS Nog verder over het (paleis)muurtje kijken? Priority literatuurprijzen: high! De countdown voor de Man Booker Prize 2009 loopt af! Vandaag dinsdag 6 oktober 2009 is de bekendmaking van de winnaar. En donderdag 8 oktober 2009 … Announcement of the 2009 Nobel Prize in Literature
Thursday, October 8, 1:00 p.m. CET, 11:00 a.m. GMT, at the earliest.
Watch the live web cast! (Link not active until 30 minutes before announcement time.) De Nobelprijzen volgen? Op Twitter, Facebook en YouTube! 

november 10, 2008

Taalunie opent startpagina voor literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 literatuurondstartpag650

Van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie ontving ik op 6 november 2008 volgend persbericht (1) (2) (3) dat ik citeer. Enkel de letterkleur en de vetjes zijn van TSM.

PERSBERICHT

Taalunie opent startpagina voor literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen
  
De Nederlandse Taalunie heeft een startpagina literatuuronderwijs geopend op haar website ‘Taalunieversum’. Daar kunnen Vlaamse en Nederlandse leraren terecht die bijvoorbeeld een literair project zoeken of die eens bij de wetenschap te rade willen gaan over de beste didactiek voor literatuuronderwijs.

Op de pagina staat meteen al een nieuwe publicatie, Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een stand van zaken. Daarin heeft de Taalunie interessante informatie bijeengebracht die er over het literatuuronderwijs in ons taalgebied is. Zo zijn er overzichten van lesmateriaal en van wetenschappelijk onderzoek. De bundel geeft ook informatie over kerndoelen en eindtermen en wat die betekenen voor de leerplannen en de toetsing.

De Taalunie wil met deze inventarisatie niet in de laatste plaats ook een vergelijking tussen het Nederlandse en het Vlaamse literatuuronderwijs mogelijk maken. Ze vindt dat vooral belangrijk omdat er in Nederland en Vlaanderen nog steeds vooroordelen over elkaars praktijk bestaan en dat terwijl zij elkaar juist zo goed kunnen inspireren.

Een eerste vergelijking leert al dat de doelstellingen van het literatuuronderwijs in Vlaanderen en Nederland in grote lijnen hetzelfde zijn. Een verschil is dat het onderwijs in Vlaanderen meer beïnvloed wordt door de leerplannen van de onderwijskoepels en dat er in Vlaanderen, in tegenstelling tot Nederland, geen aparte methodes/schoolboeken voor literatuuronderwijs zijn.

De startpagina is te vinden op www.taalunieversum.org, maar is ook te bereiken via www.literatuuronderwijs.org. 

Bron: Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie via e-mail. (more…)

mei 5, 2007

De leesfabriek online. Werken aan mijn leesportfolio

Voor alle leeswonderen, leesbeesten, gelegenheidslezers, veellezers, weiniglezers en ja, ook niet-lezers zetten we de ouwe vertrouwde Leesfabriek in de geactualiseerde versie 2006-2007 online. WAARSCHUWING voor de laatste categorie, die van de niet-lezers! Voor school is het wel WETTELIJK VERPLICHT van een aantal lees- en verwerkingsopdrachten uit te voeren en er de bewijzen voor te verzamelen in een leesportfolio.

Geroutineerde leesportfoliomakers als jullie van 5& 6 zijn, vinden alles nog eens op een rijtje in dit document: De leesfabriek 0607. Zijn er vragen? Plaats ze onder de Reacties.

In De leesfabriek werken 5&6 aso zelfstandig aan hun leesportfolio. Ook andere blogbezoekers zijn altijd welkom in ons fabriekje: ze kunnen er kennismaken met de manier waarop we op school aan literatuureducatie en leesbevordering doen, en een idee krijgen van hoe een leesportfolio tot stand kan komen.

! Een andere ingang voor onze Leesfabriek is hier aan de rechterkant in de zijbalk via de nieuwe blogpagina (in de rubriek Pagina’s, onder de Creative Commons). Daar komen ook enkele praktische klasafspraken aan bod, en een aanvulling van de illustraties als mogelijke modellen van (digitale) boekverwerking.

Liseuse sur fond noir (Henri Matisse)

Liseuse sur fond noir (Henri Matisse, 1939)
http://www.insecula.com

INSPIRATIE VOOR ELEKTRONISCHE BOEKVERWERKING EN PRESENTATIE VAN HET HELE LEESPORTFOLIO? Want woorden wekken, maar voorbeelden strekken.

Een voorbeeld van een digitaal leesportfolio 0607-onder-constructie: kijk bij Rutger Gaumann! Een creatieve verwerking van de roman Arend van Stefan Brijs vind je hier en een filmische verwerking van een scène uit Antichrista van Amélie Nothomb hier. We herkennen Rutger himself in de rol van de vader en Seline Caymaz in die van Blanche. Joy Gysen was cameravrouw! De verfilmde romanscène onder de titel Driekoningenkoek illustreert zeer goed het thema, de hoofdpersonages en hun relaties: een mooi voorbeeld van een structuuranalytische benadering. Goed idee, Rutger, mooi gedaan Joy, Rutger en Seline en de moederrol!

Driekoningenkoek Rutger Film (LPF Nothomb)

Een andere filmische boekverwerking 2005-2006 van Rutger Gaumann en Joy Gysen (toen 5e-jaars) : kijk hier. Het gaat over Gebr. van Ted van Lieshout.

Voor een groeimodel van een onlineliteractuamap: kijk bij Sven Wassenaar!

Voor de spiksplinternieuwe hub (begin mei 2007) met zijn leesportfolio: kijk bij Sven Wassenaar! Die hub werd opgedoekt en de content overgeplaatst naar Svens blog: daar vind je links naar zijn LePoFo (het leesportfolio van Sven) en zijn LAM (literactuamap).

Updating. Ondertussen zijn we januari 2009: in mijn controlepaneel merk ik een groot aantal bezoekers voor deze post op.

**Tot mijn ontzetting merk ik dat Svens hub niet meer doorklikbaar is … Mijn excuses voor de link die nog wel naar de ‘host van toen’ leidt, maar jammer genoeg niet meer naar Sven: die is met zijn leesportfolio en literactuamap enkel nog te vinden (en te bewonderen) op zijn WP-blog: http://lepofo.wordpress.com/het-leesportfolio/     

                                                                                                            sven-hub.jpg  Homepage van Sven Wassenaars oude hub.

Het kan ook allemaal in de vorm van een papieren portfolio, als naar aloude gewoonte, sinds het leesportfolio in het literatuuronderwijs voor het schoolvak Nederlands in zwang kwam, jaren geleden. De officiële voorschriften voor het leesportfolio kunnen jullie in het leerplan Nederlands  (kijk onder Publicaties) lezen. Geen tijd om je in zoveel ‘regel-lectuur’ te verdiepen? Met De Leesfabriek 0607 die zich in pdf-formaat over goed 20 pagina’s uitstrekt, heb je al minutenlang leestijd te spenderen. Eidoch, verkort heb ik (JB) in de klas in schemavorm al alles gegeven. En er is de routine: dit is niet het allereerste leesportfolio, wel voor alle laatstejaars hopelijk het allerlaatste …

De publicatie van De leesfabriek 0607 op onze leerblog heeft als doel inspiratie te geven voor de oplossing van vragen over boekenkeuze of verwerkingsmogelijkheden voor het leesportfolio. Zeker dient ze ook als referentiepunt voor wie de klasafspraken niet goed meer weet. Toch nog problemen? Schrijf ze bij de Reacties onder dit bericht. OF onder Reacties op de blogpagina over De leesfabriek.

Veel lees- en werkplezier!

! Speciaal aan de lezers/lezeressen van deze post:

Meer … nieuws en illustraties over het leesportfolio: ga a.u.b. naar de aparte blogpagina, die je ook in de rechtermenubalk terugvindt. Alle commentaar is altijd welkom!

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.