The Sausage Machine

december 15, 2010

Edudiversiteit. Naar een tweede golf in de democratisering van het onderwijs

Dit is mijn reactie op een opiniestuk van Pedro De Bruyckere over de democratisering van het onderwijs (zijn reactie op een artikel van kinderconsul Gerda Dendooven, DSO 11-12-2010):

15 12 2010

janien (10:23:06) :

Mijn besluit na eerste (weliswaar snelle) lectuur: volkomen gelijk! Het stuk in De Standaard moet ik ook nog wel lezen. Maar met u wil ik wat graag de verdediging opnemen van de edudiversiteit van de leraren. In mijn (lange) schoolloopbaan heb ik het ook altijd willen opnemen voor de ‘minder’ getalenteerden, ‘minder’ volgens de ‘officiële’ voorschriften die decennia geleden zeker niet de ‘holistische’ leerling viseerden, wel het ideaal van een (noem het) elitair intellect.

Waar dient een school anders voor dan dat ze aan ont-wikkeling, ont-plooiing probeert te doen, in de breedte als in de diepte, met open ogen en oren en in verbindende conversatie met mens en wereld? Nu, dat mag wollig klinken, maar ik hoop voor mijn kleinkinderen dat ze enthousiaste en creatieve leraren hebben/krijgen met een vooral open, kritische en speelse kijk, vol motivatie, vol warmte, vol interesse en optimisme voor de talenten en competenties van iedereen, én voor de wereld zoals-ie nu draait, ook op (vat het samen) multimedia. En of die leraar dan occasioneel een steek laat vallen op taal- of vakgebied – wie weet en kent ‘alles’, wie is nog zonder deze soort van fouten – in samenspraak en samenwerking met zijn/haar klas, de ouders en bredere omgeving komt dat wel allemaal snel goed. Het is de positieve ‘mindset’ van de leraar in de klas die naar begeestering en emancipatie voert.

Kinderconsul Gerda Dendooven: ze doet een belletje rinkelen. En ja, in maart 2010 schreef ik een reactie op haar pessimistische visie op ontlezing.

Gaat Gerda Dendooven kritiekloos mee met de mainstream van de pessimistisch gekleurde clichés over lezen en onderwijs, vraag ik me nu af, of wil ze met haar kritiek van kinderconsul gewoon het debat op gang brengen, aanwakkeren, oprakelen? op deze plek is haar dat alva

15 12 2010
janien (10:24:40) :

st gelukt. Wat dunkt u, Pedro De Bruyckere? Sporen onze meningen?

NAWOORD. Bij het kopiëren valt het me op dat ik in een oude valkuil ben getrapt: al te veel leg ik de focus op de leraar, waar er het ‘tweespel’ of beter ‘polyspel’ in real life op school, en in digitale verbinding met de wereld is bedoeld. Edudiversiteit: dat slaat ook op de niet te overziene groep leerlingen met al hun capaciteiten en leer-kracht, wereldwijd verbonden met velen!

Crossposted op Edublogs.be.

november 16, 2010

Google Lit Trips: nieuwe remedie tegen ontlezing van jongeren

  A Different Way to Read Great Literature!

Literatuur lezen of onderwijzen met Google Earth: hulde aan Jerome Burg, 2010 Microsoft Education Award! De wereld draait vooruit. Alle beetjes helpen tegen ontlezing van jongeren, toch. Moet er nog zand zijn!?

Humo tipte ze deze zomer al, de Google Lit Trips van Jerome Burg: 

 […] ga met een goed reisverhaal in de tuin zitten en zet achteraf de laptop aan om op Google Lit Trips de voetsporen van de personages te drukken.

Literatuurprofessor Jerome Burg heeft op Google Earth de trajecten en locaties van onder meer Cormac McCarthys ‘Blood Meridian’, ‘A Portrait of the Artist as a Young Man’ en de Odyssee uitgezet en van relevante tekstfragmenten, foto’s en links voorzien.

Humo, The Wild Site, 28-07-2010.

Had ik ze toen opgemerkt, ik had de littrips hier al direct gepromoot en aan Jeroen Clemens en Moniek Verhaaren doorgestuurd. Maar ik ben ze nu pas op het spoor gekomen dankzij Pedro de Bruyckere die Jerome Burg met zijn Microsoft Education Award in de etalage zette.

GLT is free software die werkt met Google Earth: Jerome Burg heeft hem ontworpen om wereldwijd in de klas te gebruiken. Hoe dat in zijn werk gaat, tonen tutorials op YouTube. Jerome Burg zelf publiceert op zijn site GLT-video’s die ons op het goede spoor zetten van deze motiverende manier van lezen. 

De GLT sporen – hoe kan het anders – helemaal met het ‘nieuwe lezen’, waarin bijvoorbeeld Libroid een geavanceerd totaalspektakel ambieert. Lezen wordt een kaleidoscopische sensatie met steeds meer snelheden. Speciaal aan de Google Lit Trips is dat ze voor wereldwijde leesbevordering bedoeld zijn. Hun maker Jerome Burg huldigt immers de filosofie van delend leren of classroom 2.0.

Besluit 1. Iedereen kan gratis littrippend leren lezen en met zijn eigen littrip bijdragen aan de ‘ontsluiting’ van grote literatuur voor grote groepen (jonge) lezers. Ik dacht hierbij aan een recente stelling van Wilfred Rubens: De motivatie van studenten en leerlingen wordt niet alleen beïnvloed door de manier waarop we ICT inzetten, maar ook door de technologie op zich.* (Presentatie #owd10 Vormt motivatie de sleutel tot leren in 2011? Slide 35) Dit geldt zeker ook voor het lezen/bestuderen/doceren van literatuur met GLT.

Besluit 2. Geen zin in virtuele ver-beeld-ing? De verbeelding live en letterlijk laten spreken? Er is altijd nog het motiverende en inspirerende van voorlezen, vraag dat maar aan de Stichtingen Lezen met hun voorleesacties in Vlaanderen en Nederland en daarbuiten in Europa. Lekker gezellig intiem voorlezen, met zijn tweeën (of meer) op de bank. Of in de klas, zoals het straffe voorbeeld van leraar/docent Paul de Loore die Kaas van Elsschot elk jaar integraal voorleest, en het boek na meer dan 30 jaar uit het hoofd kan reciteren!

*Voetnoot
Hoor ik daarin warempel good old Marshall McLuhan doorklinken? Is ook hij niet één van Wilfred Rubens’ (en mijn) helden?

UPDATE 20-11-2010: Ontlezing Britse jongeren volgens onderzoek Reader’s Digest.

Crossposted: Edublogs.be.

juli 17, 2010

Heldenmerken van de Nederlandse boekenwereld

ALERT! Nieuws van Schrijven Online, dat naar het Nederlands Dagblad als bron verwijst. Literaire actualiteit! Een interessante inkijk in de boekenwereld. Een hoofdstuk Literatuur in de cursus Economie van de kunst, of noem het Marketing van literatuur. In educatieve termen of leerinhoud Literatuur: kennis van de literaire wereld. Het gaat over recente resultaten van een grootschalig merkenonderzoek in Nederland. Ik screenshotte de 30 topmerken uit de top-50 van de sterkste merken in de Nederlandse boekensector, zoals gepubliceerd op Schrijven Online

De top-50 van de boekenbranche mixt de reputaties van schrijvers, illustratoren, literaire prijzen, literaire uitgeversliteraire evenementen, boekenwinkels. Om nog maar eens naar literatuuronderwijs te linken: een niet te missen nieuwsartikel, ideaal als allesomvattende intro voor een schets van De BoekenWereld i.e. Literaire Wereld. Wel beperkt het overzicht zich jammer genoeg tot de Nederlandse situatie. Voor Vlaanderen heb ik  geen vergelijkbare toplijst met heldenmerken*. Waar blijft de lijst van Vlaamse topmerken? Of liever: een algemene lijst voor de algehele Nederlandstalige boekenwereld. Die eeuwige (taal-en-literatuur)grens Nederland – Vlaanderen, joh! Wanneer wordt ze opgeheven? Tant pis, de Nederlandse lijst is daarom niet minder interessant. Een gokje: ik zou denken dat in Vlaanderen de Boekenbeurs een zeer sterke reputatie heeft, en Standaard Boekhandel. Ook de Jeugdboekenweek? En schrijvers? Brusselmans? Aspe? Moeyaert? Hemmerechts? Lanoye? Bracke? De Bel?

Schrijvers met de sterkste reputatie volgens de Nederlanders (mannen en vrouwen, boven 18 jaar)? Jan Terlouw, Carry Slee en Harry Mulisch voeren de lijst aan.

Top-30 sterkste merken boekensector

              Top-10 schrijvers met sterkste reputatie               

Besluit volgens Schrijven Online: de reputatie van literaire uitgevers en prijzen in Nederland is matig. De bekendste literaire prijs is de Gouden Griffel (10e plaats in de top-50). De AKO Literatuurprijs en de P.C. Hooft-prijs staan op 28 en 29. Op 37 zien we de NS Publieksprijs, gevolgd door het Gouden Penseel. Onderaan in de lijst staan de Libris Literatuur Prijs (42) en de Gouden Strop (48). 

*Heldenmerken: het woord heb ik van het boek Maak van je merk een held van Guillaume Van der Stighelen.

juli 13, 2010

“The Social Network” 2. Of fictie-onderwijs volgens KISS. Waarom ook niet, niet!?

(Teaser trailer 2 van The Social Network via DutchCowboys. Voor een commentaar op trailer 1 verwijs ik voor de verandering even naar Knack Focus – ja, ik beken, ik ben een trouwe lezer.) 

Facebook de film according to Wikipedia (met weglating van een aantal hyperlinks):

The Social Network is an upcoming 2010 drama film directed by David Fincher about the founding of Facebook and the pop culture phenomenon it created. The film features an ensemble cast which consists of Jesse Eisenberg, Brenda Song, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Rooney Mara, Armie Hammer, and Joe Mazzello. The film was written by Aaron Sorkin and adapted from Ben Mezrich’s 2009 book The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal. The film is distributed by Columbia Pictures and is set for an October 1, 2010 release.

Aldaar nog veel meer.

Facebook het boek according to Paul Harris:

A sexy saga of Facebook’s birth – but is it fantasy?

Vertaald naar literatuuronderwijs: de zoveelste mooie illustratie bij de fictie-hamvraag: hoe bouwt een auteur zijn schepping op, wat is het aandeel ‘bestaande werkelijkheid’, hoe groot is het percentage fantasie? In een vorig leven in de literatuurles placht ik de roman/het verhaal/ de film – fictie bij uitstek – op een lijn af te beelden. Met het uitroepteken kan de ‘maker’, de ‘schepper’, voor de creatie van zijn nieuwe wereld naar believen en wellust schuiven op die lijn. Didactische pure basics, uiterst minimalistische voorstelling, weetikwel, Simple, Stupid en Short van KISS, voor veel verbetering vatbaar, maar toch wel ‘bevattelijk’ voor (mijn) jonge lezers en kijkers/ kijkers en lezers, weet ik uit decennialange praktijkervaring.

 W______!_______________F

De fictielijn: W(erkelijkheid) – F(antasie). 

(more…)

januari 19, 2010

De Canon 50 Nederlandse literatuur volgens Marita Mathijsen

  Uit Taalschrift van 26 december 2009 geknipt … Daar is een discussie aan de gang n.a.v. een pleidooi en de leeslijst Canon 50 Nederlandse literatuur van prof. dr. Marita Mathijsen van de UvA: Niets is zo vanzelfsprekend als een verplichte literatuurlijst op school.

Mijn mening? Zoals eerder gezegd, ben ik voor het wilde kiezen van boeken op school. De literatuurdocent geeft immers de kennis door om zijn jongere lezers ‘vrij’ te leren kiezen. Die kennis omvat literatuurgeschiedenis met canonvorming, literaire genres en hun structuren, hoge en lage cultuur, inwijding in de wereldliteratuur, kritiek, boekenmarketing, literatuur in de Digital Age, leescultuur met schoolse leeslijstenboekenzoekers, landelijke leesbevorderingscampagnes toe … Misschien vergeet ik op dit moment wel belangrijke studie-items. Ik heb het over kennis van literatuur tout court, de basics, de grote context, een terminologie en een instrumentarium om literatuur beter te kunnen lezen, en ze te ‘verwerken’ in dialoog met docent, peergroep en anderen. Met de Canon 50 van Marita Mathijsen hebben we er een interessante visie en zeer waardevolle literatuurlijst bij. Wat haar standpunt betreft, en dan vnl. haar eindperspectief op economie en psychologie, daarop wil ik bij gelegenheid nog terugkomen:

[…] met een verplichte literatuurlijst bereiden we jongeren voor op een maatschappij waarin literatuur meetelt en waarin zíj niet meetellen als ze niet een reservoir aan literaire competentie meegekregen hebben. Het is een kwestie van Darwiniaans overleven: met een flinke literaire bagage staan ze sterker in het leven, zowel economisch als psychologisch.

Marita Mathijsens stelling in Taalschrift, 26-12-2009.

  Gelezen? En goedgekeurd? Welke werken hebben je leven ‘versterkt’? Nieuwe schrijvers ontdekt? Toch nog even dit uitsmijtertje opgetekend uit mijn decennialange praktijkervaring van leraar Nederlands in het so … Tim, toentertijd in 4 so, reagerend tijdens een literatuurles (zijn woorden zijn in mijn geheugen gebrand):

Waarom moeten we eigenlijk al die verhalen en gedichten lezen?? Wat is daar het nut van? Ik zie het niet! Ik heb er niks aan! Mijn ouders lezen ook geen boeken. Wij hebben thuis geen boeken, en als ik dat zo zie: doen wij het slechter dan andere mensen? Zijn wij ongelukkiger?? Nee!!

Tim, 4 so, schooljaar 2004-2005, n.a.v. deelname van mijn klas aan een onderzoek van dr. Tanja Janssen (UvA) over verhalen lezen.

Crossposted op edublogs.be.

november 11, 2009

Theo Witte nieuwe goeroe van het literatuuronderwijs

Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen: op sterven na dood? Nou, moe. Je zou van minder defaitistisch of depressief worden, van onheilsboodschappen als de Grote Ontlezing, het Deficit van het Literatuuronderwijs, het Slokkoppige Monster van het Internet dat het Gedrukte Woord naar de Hel verdrijft. 

Om daar even lekker doemdenkend op door te gaan. Die Vlaamse literatuurleraar, die Nederlandse literatuurdocent, bestààt die nog überhaupt, mijnheer/mevrouw?! Als dat al geen uitstervend ras is. Een bedreigde soort. BTW, léést die docent zélf nog? Hééft die nog iets met boeken? Drukdrukdruk als-ie is met opvoeden in de klas en bureaucratie in de school. En tussendoor met zijn core business: de didactiek van functioneel lezen en schrijven. Alfabetisering. Van alfabetiseringsdrift gesproken: heeft de docent Nederlands zichzelf daarmee niet overbodig gemaakt? Taalgericht vakonderwijs geïntegreerd in een strak gevoerd taalbeleid op school: als dat de oplossing niet is van alle problematieken met taal. Trouwens, licht ‘literatuur’ en/of ‘literair lezen’ nog op in de woordenwolken van ‘onderwijs’? Breder: welke impact heeft literatuur nog in de samenleving? De wanhoop nabij? Neen, toch. Als de nood het hoogst is, is de redder nabij. Kop op, mannen en (de overtalrijke) vrouwen.

theowitteOog Wat fijn dat dit er is: hier kunnen we wat mee! Het doet de Nederlandse dr. T.C.H . (Theo) Witte heel veel plezier dat docenten Nederlands de resultaten van zijn wetenschappelijke onderzoek sterk appreciëren. Zijn lijvige doctoraatsthesis werd vorig jaar bij Eburon mooi uitgegeven onder de al even mooie titel  Het oog van de meester. Menig leraar/docent Nederlands en literatuur prijst zich gelukkig: eindelijk kwam er een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op de vraag naar de competentieontwikkeling van jongeren in het secundair/voortgezet onderwijs wat het literaire lezen betreft. Dat kreeg van dr. Theo Witte een concretisering in zes leesniveaus.

LezenLijstlogo Daarnaast is er Wittes website Lezen voor de Lijst, een indrukwekkend langetermijnproject, een catalogus met boeken op maat van de lezers van havo (tso) en vwo (aso), en handleidingen voor de docent. Ondertussen bouwt hij met specialisten Gert Rijlaarsdam en Dick Schram aan een nieuw didactisch instrumentarium: hoe tot een verantwoorde boekenkeuze komen, hoe de opdrachten daarop afstemmen?

Wie is nu nog bang van het leesportfolio/ leesdossier?! Wie hoeft zich nog zorgen te maken over lees- of literatuurlijsten? Kom nou: nooit meer alleen op zoek naar of hulpeloos met boeken voor je (niet-)lezers in de klas! Dr. Theo Witte staat als een grote engelbewaarder aan de zijde van (jonge) lezers en hun begeleiders. Rots in de branding. Boekenberg van barmhartigheid. Toevlucht van de verdrukte en verguisde literatuurdocent.

Theo Witte: zijn naam weergalmt als een klok over het haast platgetreden en stukgereden landschap van het literatuuronderwijs. Met zijn ondertussen beroemd geworden schema’s doorkruist hij gezwind de Lage Landen. Welk nascholingscentrum, welke lerarengroep, welke taaldag of conferentie heeft hem nog niet over de vloer gehad?

Theo Witte gaat uit van volgend ingenieus model, dat ik in een van zijn recente hand-outs vond, die van een miniconferentie (Taal in de etalage, CED-groep Rotterdam, 21 april 2009). In één oogopslag biedt hij je grip op de situatie van competentieleren in het literatuuronderwijs. 

theoWitteModelapril09CED500

Theo Witte, Het oog van de meester, Naar zes niveaus van literaire competentie, hand-out, 21 april 2009, p. 2.

De eindtermen (Vlaanderen)/kerndoelen (Nederland) stipuleren dat het literatuuronderwijs literair competente lezers moet afleveren. Het leesdossier (NL) waarvan de Nederlander dr. Joop Dirksen de grote gangmaker was, kreeg in de nieuwe leerplannen Nederlands in Vlaanderen vorm in een leesportfolio dat jaar na jaar, of beter: van de 2e graad tot het einde van de 3e graad (bovenbouw), ook de competentiegroei zichtbaar zou kunnen/moeten maken.

theowitteniveuatabel09ced

Theo Witte, Het oog van de meester, Naar zes niveaus van literaire competentie, hand-out, 21 april 2009, p. 2.

Hij licht toe (ik citeer in het blauw):

Elk niveau wordt getypeerd als een bepaalde manier van lezen: (1) belevend lezen,
(2) herkennend lezen, (3) reflecterend lezen, (4) interpreterend lezen, (5) letterkundig lezen en (6) academisch lezen (niveau 6).

Een manier van lezen wordt vooral bepaald door een literatuuropvatting en een leesmotief.

In de beginfase heeft de leerling een nihilistische, schoolpragmatische literatuuropvatting: literatuur moet omdat het van school moet. In de daarop volgende ontwikkelingsfasen kan de leerling ontdekken dat het lezen van literatuur verscheidene functies heeft en tegemoet komt aan verschillende behoeftes:

(1) je kunt je ermee vermaken

(2) je eigen leefwereld erin herkennen, zelfbevestiging vinden

(3) je horizon ermee verbreden

(4) er diepere betekenissen in ontdekken en esthetisch van genieten

(5) je er letterkundig en cultuurhistorisch in verdiepen

(6) je er intellectueel mee voeden.

Theo Witte, Het oog van de meester, Naar zes niveaus van literaire competentie, hand-out, 21 april 2009, p. 4.

Een tijdje geleden schreef ik het al bij Jeroen Clemens: Theo Witte wordt na Joop Dirksen onmiskenbaar de nieuwe peetvader van het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen. (Fantastisch, toch: Jeroens blog is genomineerd voor de Dutch Bloggies in de categorie onderwijs!! Een eer die mij met The Sausage Machine te beurt viel in 2008 in de categorie literatuur.)

Ook al ben ik geen voorstander van een methode of  leeslijst – ik kies voor het ruimste sop, de meest weidse verten, het wilde kiezen, het serendipische leren van literatuur (uiteraard binnen de gegeven verplichtingen, ik wil geen dissident of onruststoker zijn) – het onderzoek van dr. Theo Witte verruimt en verdiept de geest. Een must! Een remedie tegen het doelloze zwalpen op de eindeloos deinende boekenzee, een richting- en wegwijzer in het chaotische landschap van didactische wildgroei. Zijn didactische instrumentarium-in-opbouw kan alleen maar een zegen zijn voor wie (hopeloos) op zoek is naar de sleutel tot het hart en het verstand van de nieuwe generaties literaire lezers. Wow!

augustus 30, 2009

De litera titera tutera tatera ta. De literatuur … Drs. P 90


Een dichter heeft een aantal losse regels gepend
En toont het werk aan een bevriende koordirigent
Die in de stad een culturele ambtenaar kent
En deze heeft relaties met de boekrecensent

De een is anekdotisch, de ander obscuur
De een is realistisch en de ander is puur
En dat stroomt maar
Dat idioomt maar
En dat symptoomt maar
In de literatuur

De eerste heeft de helderheid van griesmeelpap
De tweede vindt de eerste onvoorstelbaar knap
De derde schrijft uitsluitend voor

De eerste roemt de derde om zijn meesterschap
En deze gaat dan weer met nummer twee op stap
En zo bloeit de literatuur

Te koop of te huur, of te leen bij een buur
Overal heb je literatuur
In theater en ether, in klooster en klas
En ook aan de weg en de muur
Op het zakenadres van

En bij de Comtesse de Segur

O, waar ik ook tuur zie ik de literatuur

Geciteerd uit Drs. P, Literatuur.

Driewerf houzee voor Drs. P! Voor de 90e verjaardag van de Nederlandse Zwitser Drs. P, zanger, schrijver, dichter en taalkunstenaar in het algemeen, bracht de Vlaamse zanger Jan De Smet diens Literatuur. Dat gebeurde op 16 augustus 2009 in het Vondelpark in Amsterdam. In het fimpje dat Drs. P-bewonderaar Max van Velzen van de song maakte, komt ook de jarige Drs. P  in beeld. De try-out voor dit optreden van Jan De Smet met Arne Van Dongen en Fay Lovsky was twee dagen voordien in Mechelen.

Jan De Smet schreef voor De Standaard ook een laudatio voor Drs. P.

Meer … of liever alles over Drs. P? Surf mee en ontdek o.a. het ollekebolleke, een versvorm die door Drs. P in Nederland werd geïntroduceerd. Ha die Max van Velzen: hij geeft dé literatuurles – mét huiswerk, geknipt en geplakt dus voor de schoolagenda van 1 september! Ollekebolleke LOL.

Het ollebolleke telt twee strofen (coupletjes) van elk vier regels. Het verplichte metrum is de dactylus (Tá-te-te). Dat houdt dus in: één beklemtoonde lettergreep en vervolgens twee onbeklemtoonde, zoals in het woord ‘ollekebolleke’ (Tá-te-te-Tá-te-te). Elke strofe (couplet) telt zeven dactyli, plus één extra beklemtoonde lettergreep op het einde (Tá-te-te-Tá). Regel 4 en 8 moeten rijmen. Regel 1 bevat het motto, regel 2 geeft het onderwerp. Verder moet regel 6 bestaan uit één zeslettergrepig woord met de klemtoon op de vierde lettergreep. Dit is essentieel voor een ollekebolleke! De lol is dan ook om zulke woorden te vinden. Verder mogen regel 1 en 2, regel 2 en 3, regel 4 en 5 niet in elkaar overlopen.

Habt Ihr’s kapiert? Idd, moeilijk te maken, maar wat een genot als het lukt. Veel dichtplezier!

Dactylus! Dactylus!
Olleke bolleke
Tweemaal vier regels
Die rijmen aan ’t slot

Kreet, naam en één woord met
Zeslettergrepigheid
Moeilijk te maken, maar
Wat een genot!

Drs. P bij Ollekebollekes van Max van Velzen.

augustus 25, 2009

Meester-performer Peter Holvoet-Hanssen presenteert avontuurlijke literatuurgeschiedenis

PeterHHdonkerPerm09 De dichter himself leert je op onnavolgbare wijze bij!

Hoor hem aanvaren op de baren van de woordenzee … Wild en speels, mysterieus en magisch als de poëzie zelf: Peter Holvoet-Hanssen*, grote favoriet in The Sausage Machine. Samen met zijn edele kapersvrouwe, de gelauwerde jeugdauteur Noëlla Elpers, bevaart en doorzwemt hij gedreven, lenig en onvermoeibaar alle woordenwateren. 

Meer? … In Het Kapersnest: zie onder Kapersvoordrachten en meer voor avontuurlijke schoollezingen, schrijfworkshops, … alle doelgroepen: kinderen, jongeren, senioren e.a.

 

Speciaal @ onderwijs, @ leraren Nederlands vanaf 4e, 5e jaar aso/tso, dit bericht van Peter Holvoet-Hanssen, net terug van het grootste poëziefestival ter wereld, of wat had u gedacht? Poëziegeschiedenis gepresenteerd door een meester-performer die zichzelf liever troubadour noemt, [… ik ben een oude batterij die tussen wal (klassieke voordracht) en schip (performance) valt, blub, dixit Peter PetroVitsj in real time]:

Ik ga in september voort met mijn eerbetoon aan mijn voorgangers tot in d’Oudheid, met een ‘Avontuurlijke reis doorheen de poëzie’ voor +(15-/16 j.. CC De Kern te Wilrijk organiseert ditmaal sessies laatste week september.

PeterHHKapersn

Screenshot Het Kapersnest (foto: Stephan Vanfleteren)

Nu u, nu jij: wie beter dan een geboren volleerd dichter van naam en faam kan poëzie en literatuurgeschiedenis opwindender, leerrijker, sneller, aangrijpender en kunstzinniger bij de jongeren brengen!? Een dichter met een missie! Welke literatuurleraar of literatuurprof doet beter dan ‘edudichter’ Peter Holvoet-Hanssen? (@Peter HH: ik wil jou absoluut niet tekortdoen met deze benaming.) Magiër gelijk slaat hij allen in zijn ban. (Ik spreek uit jarenlange ervaring/samenwerking met Het Kapersnest.)

Voor een abonnement op het Oostendse Visserijblad (HVB) – een meester-kaper kan daarin niet ontbreken: zie onder KapersNieuws in Het Kapersnest van Peter Holvoet Hanssen en Noëlla Elpers.

Kijk uit vanop de vuurtoren. Peter Holvoet-Hanssen e.a. in De Boog …

PeterHHenChris280Chris en Otto280 

* Mijn foto’s: fond memories aan het optreden van Peter Holvoet-Hanssen in de Antwerpse Permeke-bibliotheek, georganiseerd door mijn gedreven oud-collega Chris De Commer voor haar klassen 5 en 6 aso t.g.v. Gedichtendag 2009, en waarop ik met mijn grootste kleinzoon uitgenodigd was. Waarlijk: literatuurgeschiedenis voor jong en oud als onvergetelijke poetry experience!

@ Peter en Noëlla in Het Kapersnest: heel veel succes!

OttoNavagio09

@ Chris, Tim (excuus, slechts gedeeltelijk zichtbaar …), hun directie en collega’s op terugweg van de Middellandse Zee: een vrolijk nieuw schooljaar!! Nu al een gelukkige Gedichtendag 2010!

Deze uitnodiging voor Peter Holvoet-Hanssen en Het Kapersnest verscheen bijna gelijktijdig op edublogs.be van Cindy De Smet.

mei 17, 2009

Reetveerdegem in Cannes. La merditude des choses – The Misfortunates stunt met ritje naaktwielrennen op de Croisette

cannes logoDe helaasheid der dingen scoort in Cannes! De verfilming door Felix Van Groeningen van de roman van Dimitri Verhulst haalde de Quinzaine! Het geluk van Verhulst, ‘réalisateur’ Felix (Félix) Van Groeningen en van dit litblogje-leesbevorderaar TSM kan niet op. Ik plukte het nieuws gisteravond van VPRO waar de Cannes-reporter Vanessa Henneman en Dirk De Lille interviewde. Op de VRT-blog van Ruben Nollet lees ik volgende impressie van de ‘Belgische avond’ (16 mei) in Cannes:

[…] de film straalt zoveel oprechte levensvreugde en tegelijk zoveel triestheid uit dat ik hem [n.v.d.r. de roman] binnenkort huis haal. Het talrijk opgekomen publiek van de Quinzaine des Réalisateurs […] kon de wederwaardigheden van hoofdpersonage Gunther Strobbe uit Reetveerdegem trouwens ook goed smaken.

En in Focus Knack stelden ze deze week de vraag:

Hoe loods je een Vlaamse film Cannes binnen? Hoe promoot je die? En wordt het op de Croisette straks vendelzwaaien en frieten vreten?

Op de Croisette werd gestunt met een ritje naaktwielrennen, een staaltje Vlaamse folklore, zoals beschreven in de roman en getoond in de trailer en op de filmaffiche. (Bron: VPRO, Nederland 2, Filmjournaal Cannes 2009)

Gezien worden in Cannes, buying and selling, daar komt het immers op aan! Een oeroude marketingwet. En naakt en low life zijn oersterke lokkers. Ook in literatuur.

Op de rode loper in Cannes: er wacht Dimitri Verhulst en zijn filmmakers een glamoureusgouden succes. Reetveerdegem staat vanaf nu op de wereldkaart. Hoera! Dat is goed voor de literatuur. Een gouden kans voor litblog The Sausage Machine die o.a. speelt op acute actualiteit en directe grijpbaarheid. Draaien en (aandacht) graaien maar, zou ik zeggen. Uit steeds meer liefde voor literatuur in de hoop dat ze doorvloeit en aanslaat.

Zie ook … de filmsite … in het Nederlands. Merk ook … : de Franse filmtitel gaf  het ontstaan aan een nieuw woord: merditude.

* UPDATE 23 mei 2009

rozen

 De film De helaasheid der dingen / La merditude des choses wint de Prix Art et Essai op het Festival van Cannes! Op Radio 1 hoorde ik een dolgelukkige Felix Van Groeningen: super! te gek! Zijn film zal nu ook in Frankrijk te zien zijn. Hij wees nog eens op zijn naaktfietsstunt op de Croisette: dat heeft De helaasheid in Frankrijk niet ongezien gelaten! Opvallen is immers de boodschap. (Ik schreef het hierboven ook al.) In elk geval: de titel van de prijs klinkt uiterst klasse – hoge cultuur waait erin aan. Nu het juryrapport nog lezen … Ik zoek.

Een dikke proficiat met de rozen van TSM!

maart 31, 2009

TVlivre! C’est magnifique! (Franse) literatuur zoals nooit eerder geproefd

Brandnieuws: online boekenprogramma van Bart Van Loo

  • Fw: e-mailnieuws van Bart Van Loo, 31 maart 2009 o:40

Voortaan zal u op mijn blog bleu.blanc.rouge op regelmatige basis afleveringen van een online boekenprogramma kunnen bekijken. Het nagelnieuwe TVlivre wordt vandaag te water gelaten met een ode aan het leesplezier, enige poëzie en een scoop (de vondst van twee unieke brieven van Victor Hugo in Antwerpen).

U vindt TVlivre op http://bartvanloo.blogspot.com/. Eerst enige tekst en uitleg, daarna de beelden. Meer info op het voor de gelegenheid vernieuwde www.bartvanloo.info.

(Link TVlivre en scoop van TSM)

On a retrouvé à Anvers des lettres uniques de Victor Hugo. Vous trouverez tous les détails sur http://bartvanloo.blogspot.com/2009/03/deux-lettres-de-victor-hugo-retrouvees.html.

Le récit de leur découverte, la version scannée des lettres et un petit film vous y attendent.  Quelques autres informations en français sur http://www.bartvanloo.info (cliquez sur le drapeau tricolore).

 rozen3 Olalala, c’est magnifique, beste Bart Van Loo, mijn oud-collega Romaanse talen! Heel veel succes! BTW, Bart, ik stuurde jouw TVlivre als suggestie, een schitterend lichtend voorbeeld, naar de NTU die stevig werkt aan vernieuwend literatuuronderwijs.

  • Hommage, hommage

Voortgaand op die vroegere gedeelde onderwijscontext: Bart Van Loo’s nieuwe initiatief, ontsproten aan zijn professionalisme, speelse creativiteit en passie, is geknipt voor eigentijds literatuuronderwijs, noem het literatuureducatie 2.0. Hij levert immers op authentieke, actuele en activerende wijze hapklaar heerlijk voer voor open en enquiring minds. Met ‘hapklaar’ wil ik geenszins zijn ‘haute cuisine’-kennis naar beneden halen. Integendeel. Zijn literaire open keuken is uiterst hip want 2.0 en stijl- en smaakvol: om 24-7 van te proeven, te snoepen, te genieten. De discussie over de canon, over hoge en lage cultuur,  is daar al lang ‘uitgebakken’ in zijn resolute keuze voor kwaliteit. Werkelijk, de Smaak van Bart Van Loo behoeft geen krans.

Literatuur zoals door Bart Van Loo heruitgevonden op zijn litblogs (zijn persoonlijke en die van Knack), zijn vernieuwde website en vanaf vandaag ook op TVlivre, zijn nagelnieuwe online boekenprogramma op YouTube en meer, … de Consciencebibliotheek in Antwerpen bijvoorbeeld: daar kan een (ex-)literatuurleraar (zoals ik) alleen maar van dromen!

Victor Hugo voorgedragen in Parijs in het Frans en het Nederlands door de meester van TVlivre himself! Welke literatuurleraar biedt meer? Welke cultuurpromotor doet beter? Literatuur doet leven! Lang leve Bart Van Loo! En Victor Hugo!

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.