The Sausage Machine

oktober 17, 2009

Dichter schrijft complete opera op Nokia N180. NIEUW van mobiele librettist Ruben van Gogh

RubenvanGogh  Ruben van Gogh, dichter, mobiele librettist.

Bij Man van Taal Ruben van Gogh, geen onbekende in The Sausage Machine, las ik spannend en leuk nieuws. De scheppende mens, de homo ludens gaat al van in de vorige eeuw digi-taal, maar dit nieuws over zegmaar literatuur (i.c. in de vorm van een libretto), geproduceerd op nieuwe of mobiele media, wilde ik hier toch wel met stip opslaan voor zegmaar de eeuwigheid. Hoewel … hoorde ik mediacarissen, bibliothecarissen en archivarissen onlangs niet heftig confereren over de vervaldata van al die nieuwe informatiedragers? (Ik ben de link van de Nederlandse Radio 1 kwijt …) 

Hier Ruben van Gogh aan het woord. Ik citeer uit zijn persbericht zoals hij het op van Gogh Log publiceerde op 14 oktober 2009.

De Nederlandse dichter Ruben van Gogh (1967) heeft onlangs zijn
libretto voor de opera Vlammen voltooid, welke hij geheel op zijn
Nokia N810 heeft geschreven.

Het schrijven op de Nokia N810, een internettablet met een 4,3 inch
screen en een uitschuifbaar toetsenbord, bleek ideaal te zijn bij het
tijdens het schrijfproces voortdurend op elkaar afstemmen van bedenk- en
schrijfsnelheid. Grotendeels geschreven in de buitenlucht, op het
terras van een horecagelegenheid te Utrecht, is dit de eerste opera
welke volledig op een mobiele device werd geschreven. Japan kent zijn
gms-auteurs, Nederland nu zijn mobiele librettist.

‘Vlammen – De Lier en de wereld’ is een opera in vier actes, op muziek
van componist Bob Zimmerman en wordt in november vier maal uitgevoerd.

Nieuwsgierig naar context en inhoud/content? Voortlezen? Op van Gogh Log.

Wat ik zo razend interessant vind in dit heuglijke nieuws:

  • de context van de tekst, het libretto, ingebed in een gemeentelijk project: 11 woonkernen, 12 opera’s, één Westland;
  • het verhaal met authentieke thema’s verbonden met de aspecten ‘tijd en ruimte’, zoals bijvoorbeeld klimaatbeheersing (!), migratie, lokale oorlogsgeschiedenis … ;
  • de dichter en zijn schrijfproces: niet de ivoren toren, neen, in de buitenlucht, ‘dicht bij de mensen’, geëngageerd zoals dat heet;
  • de keuze voor het mobiele medium (Nokia N810, OS2008 using Abiword 2.7.6-0hub3, april – juli 2009) volgens Ruben van Gogh ideaal voor het op elkaar afstemmen van bedenk- en schrijfsnelheid;
  • de keuze voor het ‘oude’ genre opera als expressiemiddel.
  • de makers (librettist, componist, uitvoerders, werkers) en hun publiek, De Lier en de wereld: in wereldwijde verbondenheid verenigd.

Vindt u/vind jij het ook niet: er is een roze toekomst voor de opera, zijn makers, zijn publiek! Lang leve de kunst, de literatuur! Lang leve het huwelijk tussen het libretto en de mobiele media!

nokia n180 * Slotbedenking. Past het wel dat ik nog van een huwelijk spreek tussen het ‘scheppende woord’ (van i.c. Ruben van Gogh) en de mobiele media? Ik voel de toevoeging ‘nieuwe media’ of ‘mobiele media’, net als ‘web 2.0’, hoe langer hoe sterker aan als een tautologisch en dus overbodig aanhangsel. Het is maar dat ik die termen zo dikwijls ingeprent krijg via websites, blogposts, banners, conferenties, en ja, ook nog via papieren boeken. Anderzijds heb ik dan ook weer behoefte aan benamingen voor die nieuwe creaties. Is er een mooie naam voor het mobiele libretto?

Blog op WordPress.com.