The Sausage Machine

februari 18, 2010

Adora Svitak: a Kid’s Eye View of Teaching and Technology. Of “Koester de dromen van kinderen.” (TED2010)

Via Stijn Vogels en Wilfred Rubens kwam ik op TED2010 en bij Adora Svitak, een meisje van 12, dat op die technologieconferentie als invited speaker het woord voerde. Mashable interviewde haar. De Nederlandstalige subtitel van mijn post ontleende ik aan Wilfred Rubens die met Koester de dromen van kinderen naar de nieuwste TED-lezing van ‘creativiteitsexpert’ Sir Ken Robinson verwijst. Voor nrc.next vatte Jim Stolze die lezing samen. Bij wijze van intro voor het tubeje met Adora Svitak citeer ik uit Stolzes samenvatting:

Robinson noemde het belachelijk dat kinderen nu moeten “solliciteren” om naar een bepaalde school te mogen. Alsof ze hun curriculum vitae moeten verdedigen. “O, het lijkt het erop dat je in die 36 maanden nog niet veel hebt bereikt. Zeker te veel met borstvoeding bezig geweest.”  Kinderen zijn kinderen, en een 3-jarige moet je niet als een halve 6-jarige behandelen.

Jim Stolze, nrc.next, 15-02-2010.

Wat een taalkracht! Adora is ook schrijver en dichter, een literair talent. Trouwens, heeft talent wel een leeftijd??

Adora’s moeder, Joyce Svitak, op 6 februari: My older daughter 14 is competing at Chopin competition, my younger daughter 12 is writing her TED speech, what a life!

What a life! Wonderkind? Genie? Hoogbegaafd? Vroegrijp? Sensatie? … Natuurlijk is Adora Svitak een fenomeen: welke 12-jarige schuimt conferenties en talkshows af, ontmoet ‘groten der aarde’ ?! Je moet een 3-jarige niet als 6-jarige behandelen, lees ik in Jim Stolzes verslag van Robinsons lezing. En de 12-jarige Adora Svitak dan? Haar niet als een 22-jarige …? 

Mashable plaatst Adora’s optreden in het kader van kinderrechten. Ja. In se komt het allemaal weer neer op een zeer respectvol samenleven van oud en jong. Op verantwoordelijkheid. Op een grote luisterbereidheid en openheid voor elkaars ideeën, wijsheden en dromen. Zeker ook op het vlak van onderwijzen en leren. Waarom zou een kind geen leermeester kunnen zijn? (more…)

december 2, 2009

Beroep met cachet. Diploma zonder waarde? Fw: Proefwerk voor leraar

Filed under: Uncategorized — janien @ 8:07 am
Tags: , , , ,

 Foto JB, HSN 2008, Brussel

Dit meldt De Telegraaf vanmorgen vroeg:

Proefwerk voor leraar in de maak

door Paul Jansen en Arianne Mantel

DEN HAAG –  Het zittende lerarenkorps, bestaande uit ruim 130.000 docenten, moet een taal- en rekentoets afleggen als proeve van bekwaamheid.

Alleen op die manier zijn ouders en kinderen ervan verzekerd dat iemand van voldoende niveau voor de klas staat. Als deze toetsen met goed gevolg zijn afgelegd, komt dat in het nog aan te leggen register van docenten. Het register moet, net zoals dat ook bestaat voor artsen en advocaten, ervoor zorgen dat de beroepsgroep sterker wordt en meer aanzien krijgt.

Meer lezen: De Telegraaf, Binnenland, 2 december 2009.

De leraar als analfabeet? Het deficit van de lerarenopleiding? De waardeloosheid van een diploma? Onderwijs de wanhoop nabij? Déjà-vu*: de Ondergang van het Avondland? Begrijpe wie dit begrijpen kan.

* Update. Ai en foei, alweer een spellingfout: déjà vu heeft geen liggend streepje!

september 9, 2009

Geletterdheid meervoudig omschreven

HodgesPJones080909h2cm-literacy

Afbeelding: ontwerp Peter Jones, geletterdheid in combinatie met Brian Hodges’ model voor gezondheidszorg

Peter Jones ontwierp n.a.v. International Literacy Day van de UNESCO dit samenvattend model voor een definitie van geletterdheid anno 2009. Hij combineerde de aloude drie basisdomeinen lezen-schrijven-rekenen – in het Engels de 3R genoemd, Reading, wRiting, aRithmathic – met de nieuwere vormen van geletterdheid in het model van Brian Hodges.

Zijn blogpost Literacy and Hodges’ Model: An umbilicus of meaning, geschreven in het kader van Bloggers Unite, bracht me direct De cultuur van het lezen van prof. dr. Ronald Soetaert in herinnering. In dat gedegen essay, downloadbaar op Taalunieversum, beschrijft Soetaert uitvoerig en zwierig de complexiteit van geletterdheid in de 21e-eeuw. Ronald Soetaert loopt op de tijd vooruit. Al tientallen jaren lang probeer ik zijn denkwijzen over onderwijs, media, literatuur, cultuur te volgen. Zijn humorvolle presentaties, blakend van zijn redenaarstalent, trans-porteren je op zinderende golven van vernieuwing naar hoogtes met uitzicht op onbekende, inspirerende en stimulerende werelden. Terzake: Ronald Soetaert inleidend over meervoudige geletterdheid (multiliteracies) in de context van de cultuur, wijzend op de belangrijke rol van onderwijs:

De New London Group [groep denkers op wie Soetaert zich baseert] probeert het begrip geletterdheid in de eerste plaats te verbreden. De ideeën van de groep staan haaks op het ideaal van de back-to-basicsbeweging waarin de enkelvoudige (boeken)geletterdheid en de terugkeer naar een utopisch verleden primeren. Een veelheid aan discoursen, beïnvloed door globalisering, digitalisering en mediatisering, staat centraal. Globalisering zorgt ervoor dat we geconfronteerd worden met meerdere talen, teksten en verhalen. Digitalisering zorgt voor een variëteit aan media – woord, beeld, klank – die ons langs één drager bereiken en aan elkaar gerelateerd worden. De mediatisering deelt de realiteit op in lifestyles, subculturen, hybride culturen, multimodaliteiten, et cetera. 

We hebben vandaag multigeletterdheden nodig om betekenis te geven aan de drie terreinen van ons bestaan die grondig aan het veranderen zijn: het werk, het publieke leven en het privéleven. De rode draad binnen deze veranderingen is het toenemende belang van diversiteit en de verschillen waarover moet worden onderhandeld. Het onderwijs zou jongeren in staat moeten stellen om die onderhandeling tot een goed einde te brengen door hen multigeletterd te maken en hen op een positieve manier te leren omgaan met de verschillen.

Ronald Soetaert, De cultuur van het lezen, Nederlandse Taalunie, 2006, p. 22. (Vetjes van TSM.)

De beschrijving van Peter Jones was dus niet nieuw voor me. Zijn Hodges-interpretatie van geletterdheid is wel handig: model annex beschrijving geven in enkele minuten inzicht door overzicht. Twee alinea’s wil ik even highlighten.

Here in the 3Rs we need to appreciate the child developmental factors that influence the acquisition, learning and refinement of basic literacy skills. The early detection of visual, hearing, and cognitive problems is crucial in ensuring everyone realises their full potential. The 3Rs span several of the care (knowledge) domains of Hodges’ model. Children must be allowed to be children, hence the importance of play in emotional development and literacy.

As our societies become ever more visual to the extent of being described as visually polluted with excessive amounts of signage; spatial and visual forms of literacy come to fore. If the digital divide does not intervene then information, media literacy, and fluency in the use of computers, software, virtual interfaces and other digital devices represent the 21st century literacy?

Peter Jones, 8 september 2009. De links naar zijn Jiglu-tags (kleur van TSM) visual, problems, information, interfaces: zie zijn artikel.

Meer … over mediageletterdheid: zomaar een kleine snelle selectie. Meer niet. Als oefening in begrijpend surfen? 🙂 (more…)

augustus 13, 2009

“Het inzetten van games in het onderwijs levert resultaten op.” (Research: I. Verheul, W. van Dijk)

OblivionOblivionkrokooblivion3 Oblivion

[…] het onderzoek heeft opgeleverd wat we hoopten aan te tonen: het inzetten van games in het onderwijs levert resultaten op. Maar het betekent ook nog iets anders.

In de eerste plaats betekent het dat self reports waarschijnlijk toch niet zo’n valide en betrouwbare bron van informatie zijn als vaak wordt aangenomen. Veel onderzoek naar de effecten van gamen is echter juist daarop gebaseerd.

In de tweede plaats roept deze bevinding vragen op rond de sleutelrol van motivatie. In vrijwel al het onderzoek naar gaming in het onderwijs bleek dat gaming een positief effect had op de motivatie van leerlingen, behalve in het enige andere onderzoek in Nederland waarbij ook een quasi experimentele opzet gebruikt werd: Frequency 1550. Leerlingen in de experimentele groep leerden meer feitenkennis over geschiedenis dan leerlingen in de controlegroep, maar ze ontwikkelden geen positievere attitude t.o.v. het vak. Betekent dit dat succes van gamen in het onderwijs helemaal niet zo direct te maken heeft met een hogere motivatie? Dat het om iets anders gaat, iets dat vooral een rol speelt bij gaming?

Als dat zo is, lijkt ‘flow’ een goede kanshebber. Geen enkel ander medium heeft zozeer de potentie om je ‘naar binnen te zuigen’, je onder te dompelen in waar je mee bezig bent.

Het is aan de andere kant ook mogelijk dat de factor motivatie wel degelijk van belang is, maar dat deze pas een faciliterende rol bij leren speelt wanneer gaming daadwerkelijk deel uitmaakt van de leefwereld van de leerder.

Verheul CBron: VERHEUL, Ineke, Wim van DIJK, Effectiviteit van een COTS (commercial off the shelf) game in het MBO: Oblivion, Samenvatting eindrapportage, CLU, Universiteit Utrecht, mei 2009, p. 2. Via Kennisnet via SIG-Group (C. Verheul). [De vetjes in het citaat zijn van TSM.]

Uit hun theoretisch kader distilleerden onderzoekers Ineke Verheul en Wim van Dijk een model voor leren via games. Het visualiseert heel mooi op welke punten games renderen. Het meeste onderzoek over het gebruik van educatieve games was gericht op het aanleren van een vakinhoud. (Verheul en van Dijk, Eindrapportage, p. 6) Zoals het model illustreert, focussen de Nederlandse onderzoekers op competenties: kennis, vaardigheden, attitudes. Door het spelen van Oblivion leerde de experimentele groep meer op het vlak van oriëntatie, samenwerken en Engels. Er was m.a.w. dus leerwinst t.o.v. de controle groep.

Dat is bijzonder goed nieuws voor de onderwijspraktijk: gamen doet competenties groeien!

GamesmodelVerheul.450png Leren via games, model Ineke Verheul-Wim van Dijk, Eindrapportage, 2009, p. 19. Tekst en uitleg: Conclusies  eindrapportage, p. 67-74.

* Oblivion? Waar kan ik een betere recensie vinden dan bij serious games-expert Margreet van den Berg?
* Meer over Ineke Verheul … en The Doors.
* Dit heuglijke nieuws verschijnt ook op edublogs.be, de groepsblog van onderwijsresearcher UGent Cindy De Smet / Smetty.
* UPDATE 18-08-2009. Vanuit bibliothecair standpunt: meer over games in schools via Moqub’s bibliotheek van dingen.
* UPDATE 11-05-2010. Ruben Bellens op Edublogs.be met een conferentieverslag: Over het muurtje: serious game met een link naar SeriousGame.be.
* Een update over games op Onderwijsvanmorgen.nl (12-05-2010) n.a.v. de grootste game-expo ter wereld, de E3: wat is er nieuw op het gebied van gaming? Gerelateerd, op dezelfde site: De sociale stijlen van gamers volgens Richard Bartle, een artikel van 13-05-2009.
* Leren met plezier via games (#in): nieuws bij Wilfred Rubens op 19-05-2010!
* De neurologie van gamen: een infografiek via Pedro De Bruyckere, een update mei 2012.
* De effectiviteit van games voor leren: Wilfred Rubens op 17-01-2013.

november 29, 2008

De pittige kern van eigentijds onderwijs

ernomijland    Erno Mijland schrijft niet enkel op het web. Erno Mijland is een kenner. Erno Mijland is kennisondernemer. Erno Mijland schrijft een interviewboek. Ja, hij weet hoe dat moet! 

ernomijlandnuleren 25 verhalen van geloof, hoop en liefde. Dat maak ik uit de inhoud op.

De inhoudsopgave van zijn boek alleen al: de hoofdstuktitels, de namen van de interviewees, de interviewtitels … ze klinken me als de muziek van poëzie in de oren. Zoveel te leren. Zoveel stimulansen om te vernieuwen. Zoveel inspiratie. Zoveel tallenkanten op muziek te zetten in het onderwijs … Je bent geweldig, Erno Mijland! Al die denkers en leermeesters bijeengebracht in overzicht. Een onderwijsmeditatieboek. En heel aangenaam leesbaar (dat deed de titelgeving me trouwens al vermoeden), lees ik bij een van de interviewees, Pierre Gorissen, op wiens blog ik dit nieuwe boek ontdekte. Veel succes, Erno Mijland! Ik kopieer de inhoudsopgave.

Onderwijs op een kruispunt

Hoofdstuk:  De ‘concept car’
1        Adjiedj Bakas – ‘Scholen leiden op voor de jaren vijftig’
2        Frans Meijers – ‘Reflecteren leer je alleen in dialoog’
3        Marc Vermeulen – ‘Een vonk aansteken door zelf te vonken’
4        Rob Creemers – ‘Of de enige, of de beste zijn’
5        Doekle Terpstra – ‘Het beroep van leraar wordt leuker’
6        Ton van Haperen – ‘Het onderwijs is failliet, de verkoop gaat door’

Hoofdstuk 2: Het rijdende laboratorium
7        John Hattie – ‘Doen wat echt het verschil maakt’
8        Coen Free – ‘Leren is leuk, als je tenminste iets leert’
9        Jan Klaasen – ‘Geef kinderen de ruimte kind te zijn’
10       Luc Stevens – ‘Geen motivatie, geen leren’
11       Berthold Gunster – ‘Een goede leraar is een tuinman’
12       Ad Verbrugge – ‘Computer is een triviaal middel’

Intermezzo: het lerende brein onder de loep

Hoofdstuk 3: De schoolbus
13       Jeroen Boschma – ‘Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer’
14       Mathieu Weggeman – ‘Aansluiting zoeken bij de screenagers’
15       Wim Veen – ‘De homo zappiens kan multitasken’
16       Jan Ruigrok – ‘Neem leerlingen serieus en je bereikt meer’
17       Martine Delfos – ‘Pubers hebben óók gelijk’
18       Kirsten Cuppen – ‘Maak kinderen wegwijs in de virtuele wereld’
19       Peter Nikken – ‘Ketchup is geen bloed’

Hoofdstuk 4: Een vrachtwagen vol technologie
20       Pierre Gorissen – ‘Stimuleer proeftuinen voor leertechnologie’
21       Margreet van den Berg – ‘Games maken de leraar niet overbodig’
22       Piet Kommers – ‘Prikkel de nieuwsgierigheid bij de leerling’
23       Rob Martens – ‘Motiveren in plaats van controleren’
24       Frank Janssen – ‘Web 2.0: maak er een feestje van’
25       Justine Pardoen – ‘Met oprechte belangstelling de deur openhouden’

Epiloog: overleven op het kruispunt
Verder lezen

Het mag pretentieus (en voor velen voorspelbaar 🙂  ) klinken, maar ik zeg JA op en roep HOERA bij elk citaat in de titels. En nog een schepje daarbovenop: ik durf te bekennen dat ik al jarenlang streef naar de 7 attitudes van de kenniswerker, zoals door … Erno Mijland opgelijst in een blogpost van 4 oktober 2008.

november 10, 2008

Taalunie opent startpagina voor literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 literatuurondstartpag650

Van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie ontving ik op 6 november 2008 volgend persbericht (1) (2) (3) dat ik citeer. Enkel de letterkleur en de vetjes zijn van TSM.

PERSBERICHT

Taalunie opent startpagina voor literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen
  
De Nederlandse Taalunie heeft een startpagina literatuuronderwijs geopend op haar website ‘Taalunieversum’. Daar kunnen Vlaamse en Nederlandse leraren terecht die bijvoorbeeld een literair project zoeken of die eens bij de wetenschap te rade willen gaan over de beste didactiek voor literatuuronderwijs.

Op de pagina staat meteen al een nieuwe publicatie, Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een stand van zaken. Daarin heeft de Taalunie interessante informatie bijeengebracht die er over het literatuuronderwijs in ons taalgebied is. Zo zijn er overzichten van lesmateriaal en van wetenschappelijk onderzoek. De bundel geeft ook informatie over kerndoelen en eindtermen en wat die betekenen voor de leerplannen en de toetsing.

De Taalunie wil met deze inventarisatie niet in de laatste plaats ook een vergelijking tussen het Nederlandse en het Vlaamse literatuuronderwijs mogelijk maken. Ze vindt dat vooral belangrijk omdat er in Nederland en Vlaanderen nog steeds vooroordelen over elkaars praktijk bestaan en dat terwijl zij elkaar juist zo goed kunnen inspireren.

Een eerste vergelijking leert al dat de doelstellingen van het literatuuronderwijs in Vlaanderen en Nederland in grote lijnen hetzelfde zijn. Een verschil is dat het onderwijs in Vlaanderen meer beïnvloed wordt door de leerplannen van de onderwijskoepels en dat er in Vlaanderen, in tegenstelling tot Nederland, geen aparte methodes/schoolboeken voor literatuuronderwijs zijn.

De startpagina is te vinden op www.taalunieversum.org, maar is ook te bereiken via www.literatuuronderwijs.org. 

Bron: Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie via e-mail. (more…)

Blog op WordPress.com.