The Sausage Machine

oktober 12, 2010

He’s Coming, He’s Coming!! Vert. Hij komt, hij komt!!

 Who’s in aantocht?! Yes! DMU 2010! *

*TSM stemt op BDW: the real man. Of wat dacht u/je: een egoïstisch koningskind?! Neen, toch! Laat die keuze voor een Antwerpenaar u/je van een green feminist op deze softe herfstdag heimelijk toevertrouwd zijn. Ssh, hush, hush. Sst, sst** …

**FAQ out of my stream of consciousness. Please, help me if u can: moet dat nu in het Nederlands met 2 of 3 s’en? Hey, NTU: missing link in je Woordenlijst!

oktober 20, 2009

GASTPOST door Stefan Gielen: “Het is belangrijk dat het Westen een goede relatie met Rusland behoudt, en daarom beter niet pleit voor een verdere uitbreiding van de NAVO.”

Stefan (overVerhulst)08KL Stefan Gielen

GASTPOST door STEFAN GIELEN, student PSW, UA, Internationale betrekkingen

Voor het schrijven van mijn opiniestuk heb ik gekozen voor de verdediging van de volgende stelling:

“Het is belangrijk dat het Westen een goede relatie met Rusland behoudt, en daarom beter niet pleit voor een verdere uitbreiding van de NAVO.”

Om te beginnen is het van fundamenteel belang dat we het begrip NAVO toelichten en het plaatsen binnen zijn historische context. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is ontstaan in het licht van de Koude Oorlog in 1949 om via wederzijdse militaire samenwerking een tegenpool te vormen tegen de Sovjet-Unie en de andere communistische landen van Oost-Europa die zich in 1955 verenigden in het Warschaupact, dat als een enorme bedreiging werd gepercipieerd.

Uit dit historische gegeven kunnen we al een eerste argument halen tegen de NAVO an sich. De val van de Berlijnse Muur in 1989 leidde het einde en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in. Hiermee is dus de oorspronkelijke bestaansreden van de NAVO weggevallen. Wat volgde, is een lange discussie over het al dan niet opheffen van de organisatie. De NAVO is immers een middel geworden voor de imperialistische Verenigde Staten om invloed te hebben op het Europese continent. Het lijkt wel alsof de VS nog zijn blijven hangen in de Koude Oorlog. Wanneer de NAVO alsnog uitbreidt, gaat Rusland zich geviseerd voelen, en terecht. Want de NAVO was net opgericht (1949) tegen (Sovjet)- Rusland. Met de voornamelijk Amerikaanse militaire aanwezigheid in de voortuin van de Russen, kan dit uitbreidingsproces slechts leiden tot een oplopende spanning tussen enerzijds Rusland en anderzijds de NAVO en in het bijzonder de Verenigde Staten. Wanneer twee naties zij aan zij leven met verhoogde spanningen, kan dit enkel maar leiden tot misvattingen en mispercepties. Zoals we allemaal weten, zijn deze meestal de voedingsbodem voor een conflict. Laat ons daarbij vooral niet vergeten dat zowel de Verenigde Staten als Rusland nog steeds beschikken over nucleaire wapens. Europa is wederom de speelbal van de Verenigde Staten, die ons zo in een nieuwe misschien niet zo “koude” oorlog kunnen brengen. Door een mogelijke uitbreiding van de NAVO zou er wel eens terug een bipolaire wereld kunnen ontstaan (als we China even buiten beschouwing laten). 

Het Westen moet inderdaad een goede relatie onderhouden met Rusland. Maar het Westen is verdeeld, neem nu het eenvoudige voorbeeld van de discrepantie die er bestaat tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Washington zal altijd trachten zijn plaats op het wereldtoneel te bestendigen door militair machtsvertoon. De andere westerse landen zijn verdeeld in twee kampen: diegene pro Verenigde Staten en diegene die het buitenlands beleid van Washington niet langer steunen. Voor landen die in zeer grote mate afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, is het uiteraard moeilijker om contra te zijn. Maar laat het ons ter verduidelijking even hebben over Europa als de invulling van het abstracte begrip dat “het Westen” heet. 

Aangezien Rusland de buurman van Europa en de Europese Unie (EU) is, zijn beide (toekomstige) grootmachten nauw met elkaar verbonden op zowat alle beleidsdomeinen. Naast Rusland is ook Europa onder de vorm van de Europese Unie bezig om zich te profileren als een protagonist op het wereldtoneel. Europa en Rusland hebben elkaar nodig. Rusland heeft de Europese investeringen en know how hard nodig om zijn economie (vooral industrie) nieuw leven in te blazen. Europa daarentegen is heel afhankelijk van Russische grondstoffen en in het bijzonder van Russisch aardgas. Daarenboven wordt een groot deel van de Russische wapens geproduceerd in Oekraïne. Dit laatste land wenst ook toe te treden tot de NAVO: het is dus begrijpelijk dat Moskou deze uitbreiding niet ziet zitten. Ook Georgië hoopt (ooit) tot de NAVO toe te treden. Met de recente kortstondige oorlog tussen Georgië en Rusland nog vers in het achterhoofd, kunnen we ons wel heel goed indenken dat Moskou ook om deze uitbreiding niet staat te springen. We mogen bovendien niet vergeten dat NAVO-lidstaten elkaar (onvoorwaardelijk) moeten assisteren bij een mogelijke oorlog. Als we een kosten-batenanalyse zouden maken van de uitbreiding, zou deze niet positief zijn. Wanneer de uitbreiding van de NAVO toch wordt doorgedreven, gaan we Rusland tegen de borst stoten. Dan zou het wel eens goed mogelijk kunnen zijn dat de Russen de gaskraan dichtdraaien. Nu, als zulke zaken gebeuren, beantwoordt Moskou al snel aan het stereotype van “terugkeer naar sovjetchantagepraktijken”. Dit stereotype en andere misvattingen zijn het product van het Amerikaanse propaganda-apparaat. Conclusie: we zijn volledig vervreemd van onze buur en kennen hem enkel maar via Amerikaanse berichtgeving. Brussel (EU) en Moskou zouden elkaar beter de hand reiken en samen een solide relatie opbouwen die gebaseerd is op wederzijdse kennisuitwisseling en respect zonder zich te laten indoctrineren door Amerikaanse belangen. 

Dit gezegd zijnde, moeten we zeker niet pessimistisch zijn over de Verenigde Staten. We moeten alles bekijken met de bril van de nuancering. Europa heeft zoals gezegd Rusland nodig en vice versa. Maar Europa heeft ook de Verenigde Staten nodig. Europa moet trachten een stabiel evenwicht te construeren tussen de diplomatieke relaties met de VS en de diplomatieke relaties met Rusland. Als we dan toch de militaire samenwerking in Europa zo hoog in het vaandel dragen, kunnen we nog steeds onze toevlucht zoeken bij de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) waarin zowel de Verenigde Staten als Moskou en alle leden van de Raad van Europa verenigd zijn.

Stefan Gielen, oktober 2009

 

Even voorstellen: mijn oud-leerling Stefan Gielen

StefanGielen07(200)  Archieffoto JB: Stefan Gielen als middelbare scholier (5 aso), 11 juni 2007, examen Nederlands. Stefan is momenteel student Politieke & Sociale Wetenschappen, 2e bachelor, Universiteit Antwerpen. Hij stuurde me zijn opiniestuk voor zijn vak Internationale betrekkingen als gastpost. Stefan schreef al eerder in The Sausage Machine, vroeger onze leerblog van 5 en 6 aso: over Dimitri Verhulst en over Belgische politiek

Vereerd, niet zonder trots en dankbaar publiceer ik dit nieuwe politieke stuk van mijn oud-leerling. Meteen wil ik Stefan nog eens alle geluk wensen in zijn hogere studies én in de politiek!

augustus 11, 2009

FW: Big bang, big bounce. Gratis topwetenschap voor jongeren

Vrolijk terug naar school met Visions for a sustainable future

Schooljaar 2009-2010. Els Grieten van de Universiteit Antwerpen stuurt ook dit jaar een spannende uitnodiging voor de leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs de wereld in. Ik geef door en legde links naar de sprekers.

bigbang2010

Big bang, big bounce

Hoe en waarom is het leven op aarde ontstaan? Wat kunnen we leren van de studie van sterrenstelsels en onzichtbare deeltjes? Welke antwoorden hopen wetenschappers te vinden met de experimenten in een gigantische deeltjesversneller zoals de Large Hadron Collider? 

Prof. dr. Nick van Remortel, Universiteit Antwerpen, gaat met de Large Hadron Collider op speurtocht in de micro-kosmos. Prof. dr. Kari-Pekka Enqvist, Universiteit van Helsinki, Finland, vertelt een verhaal over “The dark Side of the Universe”. Prof. dr. Herwig Leirs, decaan van de faculteit Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, leidt de sprekers in.

Het programma ziet er als volgt uit (precieze uren nog onder voorbehoud):

13u45 Verwelkoming
13u50 Nick van Remortel
14u30 Kari-Pekka Enqvist (Engels gesproken)
15u10 Slotwoord 

(BTW, toevallig op zoek naar de schoolkalender 2009-2010? Zoals elk jaar is er de gratis kalender van Willy Vermaelen op ICTwereld!) (more…)

februari 4, 2009

Christine Van Broeckhoven: met allergrootste onderscheiding!

chevalierWereldnieuws Antwerpen. Of (mijn) meisjes en wetenschap. Of nog een derde ondertitel: Sisters & Empathy. Of waarom geen vierde poging: Vlaamse vrouw(en) met brein en branie.

Topwetenschapper (moleculaire genetica, hersenziekten, dementie, Alzheimer) prof. dr. Christine Van Broeckhoven van de Universiteit Antwerpen ontvangt vrijdag 6 februari 2009 de hoogste Franse onderscheiding: ze wordt geridderd tot Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur. Die Franse onderscheiding was zopas ook nog literair nieuws. Enkele dagen geleden viel Harry Potterauteur J. K. Rowling de eer te beurt: op het Elysée werd ze door president Sarkozy onderscheiden. En over ridderonderscheidingen  gesproken: wellicht herinnert u zich nog dat Axelle Red, die zopas haar eerste Engelstalige album Sisters & Empathy uit heeft, enkele jaren geleden ook in Frankrijk geridderd werd met een hoge culturele onderscheiding, die van Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

rozen   Hartelijke felicitaties aan Christine Van Broeckhoven! Ik koester een grote bewondering voor deze vrouw en wetenschapper die zich ook als politica, als volksvertegenwoordiger federaal wil blijven engageren voor het maatschappelijke probleem van de vergrijzing

Volgens Christine Van Broeckhoven bij Phara is een doorbraak in het  Alzheimeronderzoek nog niet voor morgen. Ze schat dat het nog vijf jaar kan het duren vooraleer werkzame medicatie wordt ontwikkeld. Zeer hoopgevend is het feit dat het aantal hersenonderzoekers wereldwijd tot 8 000 is gestegen. In geheugentraining als preventie ziet de professor geen heil. Ze benoemde spelletjes van de soort waarin je een appel van een peer moet onderscheiden met ‘infantilisering’. Dementerenden hebben in de meeste gevallen meer dan 65 jaar leven achter zich. Het beste is dat je bij het ouder worden op eender welke (andere) manier actief blijft: bewegen, wandelen, praten met de mensen op straat, je niet opsluiten.

Ik wil haar eren met twee dagfoto’s in het licht van 4 februari 2009 gemaakt: de cover van haar boek Brein & branie, een kerstcadeau 2006 van J/, en de weergave van pagina 183 uit dat boek. Mijn oud-leerlingen herinneren zich waarschijnlijk (hopelijk) nog wel de lessenreeks Nederlands over taal en hersenen waarin we met de klas als introductie op de hersenwerking hoofdstuk 7 Brein van Christine Van Broeckhoven lazen.

christvbroeckhcoverchristvbroeckhproirit1

Geen sant in eigen land? Voor wanneer de Nobelprijs voor Christine Van Broeckhoven? Wallonië trekt het budget voor wetenschappelijk onderzoek op met het oog op zijn socio-economische relance: met zijn Objectif Prix Nobel 2020 wil het een plaats op de wereldkaart veroveren … verneem ik bij Feyten of Fillet.

oktober 4, 2008

Tag der deutschen Sprache: Demokratie in Deutschland (CNO – Universiteit Antwerpen)

! Agenda ! Donderdag 16 oktober 2008, 10.00 – 15.30 uur, Tag der deutschen Sprache, Demokratie in Deutschland, CNO – Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Aulagebouw (gebouw Q, parking P3 of P4), promotiezaal

    Fotocollage The Sausage Machine, Demokratie in Deutschland 19182008

Bronnen fotocollage: Wikipedia en Ben Weidig on Flickr, Du bist Deutschland – 1984.

Als germanist en lid van de werkgroep Duits van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen geef ik met trots het programma door van onze Tag der deutschen Sprache die dit jaar focust op Demokratie in Deutschland. Alle presentaties zijn auf Deutsch. Drie prominente en eloquente sprekers snijden belangrijke hoofdstukken uit de Duitse geschiedenis aan: in volgorde van optreden: Geert van Istendael, prof. dr. Roland Duhamel en Joachim Jost.

         

Geert van Istendael by Shakefrog, Roland Duhamel by Verein Deutsche Sprache e.V., Joachim Jost by Goethe-Institut.

Tag der deutschen Sprache: Demokratie in Deutschland

16 oktober 2008, 9.30 – 15.30 uur

CNO – Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken Wilrijk, Aulagebouw (gebouw Q), Promotiezaal 

Demokratie in Deutschland. Ein nicht nur für den Deutschunterricht im engeren Sinne anregendes Thema ist zweifellos die Entwicklung der Demokratie im Deutschland des 20. und 21. Jahrhunderts.

PROGRAMMA
9.30 – 10.00 Uhr: Onthaal

10.00 – 11.00 Uhr:

Demokratie in Deutschland 1918-2008
“Thomas Mann hat geschrieben: Deutschland ist ein Abgrund. Die Bundesrepublik aber ist weder Schlucht noch Kluft. Tiefland wäre heute das angemessenere Wort und das ist gut so. Trotzdem bleibt das moderne Deutschland für mich faszinierend und immer noch ein wenig unheimlich. Literatur, Wirtschaft, Presse, Vergangenheitsbewältigung, Zwiespalt und schwierige Einheit, Städte so gegensätzlich wie München und Berlin, was Deutschland angeht, habe ich, der ich schon über sechzig Jahre alt bin, noch Reiseziele und Stoff zum schreiben für ein halbes Jahrhundert. Außerdem liebe ich Wurst und Bier.”
Geert van Istendael, ex-Journalist, Schriftsteller, Deutschland-Kenner.

11 – 11.30 Uhr: koffiepauze

11.30 – 12.30 Uhr:

Texte über Demokratie und Revolte
Roland Duhamel stellt bekannte und unbekannte deutsche Texte der letzten 200 Jahre zu Demokratie und Revolte vor. Einige Kurztexte bzw. Gedichte sind für die Klasse geeignet.
Roland Duhamel, Professor Deutsche Literatur, Universiteit Antwerpen.

12.30 – 13.30 Uhr: Lunchpauze

13.30 – 15.30 Uhr:

Der Film “Das Leben der Anderen” – Kulturpolitik und Systemkritik in der Deutschen Demokratischen Republik der 80er Jahre.
Vorstellung von didaktischem Begleitmaterial zum Film für den Deutschunterricht oder den Fachunterricht auf Deutsch.
Der Film “Das Leben der Anderen” reflektiert das spannungsgeladene kulturpolitische Klima in der DDR der 80er Jahre. Künstler und Schriftsteller waren angehalten, die (kultur)politische Linie der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) in ihren Werken umzusetzen. Während sich viele Künstler damit arrangierten, wandten sich andere gegen das politische System und waren in der Folge teilweise extrem repressiven Maßnahmen des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) ausgesetzt. Wie diese von Stasi-Mitarbeitern angewandt wurden und welche Konsequenzen dies für die Betroffenen haben konnte, zeigt der Film am Beispiel des Künstlerpaares Georg Deyman und Christa-Maria Sieland.
Neben sprachspezifischen Übungen gibt es in unserem didaktischen Begleitmaterial Aufgaben, die diese Aspekte in Zusammenhang mit ausgewählten Filmszenen behandeln. Sie bieten ferner Anregungen für die Weiterarbeit über den Film hinaus. Einige Aufgaben und Übungen werden in der Sitzung vorgestellt und den Teilnehmern zur praktischen, exemplarischen Erprobung angeboten.
Joachim Jost, Fachberater, Goethe-Institut Brussel.

(more…)

maart 13, 2008

Dialectpop

Getipt door de doctor herself:    hanneklootscnts.gif    dr. Hanne Kloots, senior researcher aan het Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak (CNTS),  een onderzoekseenheid van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, departement Taalkunde van de Universiteit Antwerpen! Hanne Kloots, PhD in de Germaanse Taal- en Letterkunde, is een eminente oud-leerling-taalgeleerde van de ‘eigenaar’ van dit blogje (M.A. in de Germaanse filologie). Ikzelf maak aan dezelfde universiteit deel uit van de werkgroep Duits van het Centrum Nascholing Onderwijs (Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen), voorzitter prof. dr. Paul Mahieu, directeur Paul Reynders. Maar nu is het hoogste tijd voor meer plaats voor dr. Hanne Kloots, hier al ruim een jaar op de blogroll aanwezig.  

I proudly present dr. Hanne Kloots’ invitation!

hanneklootsdialectpopcntsmini.png

Het past dat ik bij deze gelegenheid ook even aandacht geef aan het beroemde Meertens Instituut in Amsterdam, onderzoeksonderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW): een onontbeerlijke bron van informatie, een hoorn des overvloeds voor al wie liefde of interesse heeft voor of kennis wil opdoen over de Nederlandse taal en cultuur. Alles over socio- of variatielinguïstiek (o.a. naamkunde met voornamen, familienamen en plaatsnamen of toponiemen! – ter attentie van 5 so speciaal!), Nederlandse etnologie (volkskunde), databanken: één adres, het Meertens Instituut!

De ‘Vlaamse tegenhanger’ van de KNAW heet afgekort de KANTL. N.a.v. de publicatie van Marita de Stercks nieuwste boek met erotische volksliederen, geïllustreerd door Gerda Dendooven, linkte ik naar de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent, waar het werk onlangs feestelijk voorgesteld werd. Over dialecten gesproken: via de KANTL-site kom je bij de regionale of dialectwoordenboeken met links naar alle instituten voor Nederlandse dialectologie, de sprekende woordatlas, sprekende kaarten dus waar je de meikever, het pissebed, de vlinder en meer kunt beluisteren in de vele dialectuitspraken …). Leve de digitale woordatlas van de vele dialecten van het Nederlands!

Terug naar dr. Hanne Kloots met een uittreksel uit haar indrukwekkende academische bibliografie 1999-2008.

hannekloots2550.png

Hanne Kloots heeft na haar middelbare school nog overwogen om richting conservatorium te trekken. Ze heeft ook een grote liefde voor muziek en is zelf een begenadigd muzikaal talent op de piano. Uiteindelijk heeft ze voor Germaanse taal- en letterkunde gekozen. “Nooit gedacht dat ik die twee interesses ooit nog zou kunnen combineren”, verkondigt ze schalks  🙂 met het oog op haar presentatie Dialect in de Popmuziek, samen met haar collega’s academici prof. dr. Louis Grijp (van o.a. de Nederlandse Liederenbank) en drs. Johan Godschalk.

Als dank voor haar uitnodiging, ter ere van haar taal-, muziek- en wetenschappelijk talent, en met de beste wensen voor succes, speciaal ook daar in het Nationaal Pop Instituut in Amsterdam op 27 maart 2008: Fixkes! Mijn favoriet van deze donderdag is Vrijdagavond. (Wow, Fixkes, doemmetoch! Luister mee in superkwaliteit op hun MySpace-pagina: alstemblief… Die dialectpopper Sam Valkenborgh is van Stabroek, wettewel. Of kies-de de karmis en tganzerijje? Klikt dan oep ik zen van Stabroek. Maar de beste van alle is ons Lisette, allee, ons Hanne, den doctor, gewetwel de linguïst, den taolkundige, de professer. Allee allee, allemaol naor Amsterdam, Fixkes! Get gelijk, dialectpop, da’s de toekomst van de muziek, vooral den dialectpop van Stabroek, he mannen … ) Op de toekomst van de (pop)muziek! Op de toekomst van het Nederlands

 

Terzijde met een knipoog naar 5 en 6 so, alias de jeugd van tegenwoordig  🙂 (more…)

januari 14, 2008

Zonnewagens voor cyborgs. Kevin Warwick en Kristof Dessein @ jongeren so

Zonnewagens voor cyborgs. OF Jongens en meisjes en wetenschap.

Van Els Grieten, coördinator Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Antwerpen, ontving ik volgende e-mail die ik graag doorgeef in een aparte blogpost. Het gaat over een zeer belangrijke uitnodiging van de universiteit aan jullie, jongeren uit de tweede en de derde graad secundair onderwijs. Els Grieten nodigt jullie allen uit op een namiddag over supermaterialen op 4 maart 2008.

Of je nu wilt verderstuderen in wetenschappen of niet, ik durf te geloven dat jullie op één namiddag een zeer scherpe kijk aangeboden zullen krijgen op supermaterialen. En als  ik in het programma ook de bionische mens of cyborg zie opduiken, gaat mijn oude lerarenhart al sneller slaan van nieuwsgierigheid. Wat zie ik? De wereldberoemde professor Kevin Warwick himself, himself zowat de eerste cyborg ter wereld, komt jullie toespreken! Allen daarheen, zou ik zeggen! “Kennis is genot”, heette een oude slogan van magazine Eos*. Ook materialentechnoloog Kristof Dessein is van de partij. Ik wil weten wat de materialen van de toekomst zijn. Jullie toch ook?! Weten hoe de dialoog kan klinken tussen mens en machine? Hoe de nieuwe geüpgrade menselijke soort er uit kan zien?

warwick-cyborg-20-kl.png   umicar300klpng.png               

Kevin Warwick Project Cyborg 2.0   en Kristof Dessein Umicar zonnewagen

Het is niet omdat ik van opleiding een alfamens ben (ik studeerde Germaanse filologie, taal en letterkunde, universiteiten Antwerpen en Leuven), dat bètawetenschap me** niet zou interesseren. De blogroll kan dat bescheiden getuigen. Ga bijvoorbeeld via de blogroll hier eens naar Wiskundemeisjes, de zeer mooie en leerrijke blog van Ionica Smeets en Jeanine Daems, die ik via Willy Vermaelen*** heb leren kennen. Zo fascinerend kan wiskunde zijn! Vooruitgang, op eender welk gebied, fascineert me dus. Met mijn klassen Nederlands heb ik altijd deelgenomen aan de tweejaarlijkse Vlaamse Wetenschapsweek waarin universiteiten, onderzoeksinstituten als het wereldberoemde Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, en hogescholen hun deuren voor jongeren uit het secundair openstellen om hen te laten kennismaken met de stand van zaken van het wetenschappelijke onderzoek en hun studie-aanbod.

Binnen mijn vak Nederlands plaatste ik die deelname aan de Vlaamse Wetenschapsweek onder de componenten algemene vorming door participatie aan actuele cultuur, luister-, kijk- en schrijfvaardigheid, eventueel taalkundige en/of literaire thema’s, en de vakoverschrijdende eindtermen SOHO – studiekeuzebegeleiding/overgang secundair-hoger onderwijs en persoonlijkheidsontwikkeling. Twee voorbeelden ter illustratie.

1   Terugblik

Het bezoek met twee klassen aan het ITG enkele jaren geleden staat me nog helder voor de geest. Indrukwekkend spannend. Razend interessant. Er was de introductie over de wereldactiviteit en -renommee van het ITG met de stand van zaken van het aidsonderzoek en de waarschuwing en adviezen voor veilig vrijen. (Dr. baron Peter Piot, die onlangs de nieuwe voorzitter werd van de Koning Boudewijnstichting,  gaf er college. Hij is een wereldautoriteit op aidsgebied, directeur van UNAIDS in Genève en adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties.) In een lab van het ITG waren er de microscoopoefeningen op malariamuggen en andere gevaarlijke insecten. In de vochtig hete muggenkelder observeerden we de malariamuggenkweek, in de cryobiologie de bewaring van organismen op extreem lage temperaturen.

2   Nawerking workshop auteursrechten: zie hier ter plekke op de blog.

Over naar de toekomst metSuper-materialen“! Hier het bericht van Els Grieten van de Universiteit Antwerpen.

De Kekulé lezingencyclus, een initiatief van KVCV en de Universiteit Antwerpen, organiseert op 4 maart 2008 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kekulé-cyclus een “Super-materialen” namiddag voor leerlingen van de tweede en derde graad S.O.

Hierbij verkent Kevin Warwick, professor aan de Universiteit van Reading en bekend voor de technologische implantaten die hij op zijn zenuwstelsel liet aansluiten, de wereld van de cyborgs. Hij vraagt zich – samen met het publiek – af of technologie gebruikt kan worden om mensen te ‘upgraden’.

Kristof Dessein van Umicore Electro Optic Materials belicht andere onderzoeksdomeinen in de materialentechnologie. Hij kijkt vooruit naar de volgende generatie van hoogtechnologische materialen, zoals moderne composieten. Een van de meest tot de verbeelding sprekende toepassingen hiervan is de Umicar zonnewagen. In oktober 2007 eindigde deze wagen nog tweede in de World Solar Challenge, een race voor zonnewagens en milieuvriendelijke auto’s van meer dan 3.000 kilometer door Australië. Umicore heeft toegezegd om deze zonnewagen op 4 maart te komen demonstreren.

Het programma ziet er als volgt uit: 

13u45 Verwelkoming
13u50 Kristof Dessein (Umicore): Materialen voor de wereld van morgen
14u30 Kevin Warwick (Universiteit Reading): The bionic man Engels gesproken)

15u10 Slotwoord

Beide voordrachten zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en worden gegeven op een boeiende manier die begrijpelijk is voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De tweede lezing wordt in het Engels gegeven – een goede kennis van het Engels is dan ook een vereiste.

De “Super-materialen” namiddag vindt plaats in de Aula Fernand Nédée (gebouw Q) van de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen. De voorstelling is gratis maar de plaatsen zijn beperkt. Daarom is inschrijven – met opgave van het aantal leerlingen – verplicht tegen uiterlijk vrijdag 1 februari. Inschrijven kan via els.grieten@ua.ac.be. Wij sturen een bevestiging van de inschrijving

Aldus Els Grieten, coördinator Wetenschapscommunicatie van de Universiteit Anwerpen.

Luistervaardigheid voor Engels niet zo goed? Met enige voorkennis van Kevin Warwicks experimenten moet het lukken. Op YouTube – kan het anders – is de eerste implantatie van een microchip te zien in de onderarm van prof. Kevin Warwick. Dit betekende de ‘geboorte’ van de eerste cyborg, half mens, half machine. Nou, ongeveer half toch. Een computer kan het signaal van een chip zoals die van Warwick decoderen om deuren te openen bijvoorbeeld, of het licht aan te zetten … Verder zien we in dat filmpje de operaties bij Warwick en zijn vrouw waarbij beiden siliconenchips in de armen geïmplanteerd kregen. Warwick wil zijn gedachtenwereld laten aansluiten op die van zijn vrouw. Voor hen zou trans-Atlantische cyberseks mogelijk worden … smaalden talloze criticasters. Cyborg or Media Doll, begon men zich af te vragen. Ook het boek kon niet ontbreken: I, Cyborg.

Hoever zijn we nog van de bionische mens, machinemens of mensmachine? Uit het nieuwste boek van Donald Norman , The Design of Future Things (november 2007) , dat partieel op Normans website te lezen staat, citeer ik uit het interview van Don Norman met de machine Archiver. I is de auteur, Donald Norman. A is Archiver, de machine.

I: Anything that makes you happy. So, what’s next? 
A: We’re very excited by our ability to talk to one another.
This Internet has been wonderful for us—Internet, wireless stuff, fiber optic cables. And our cousins up in space, whizzing around the earth, have been very helpful in getting us all talking to each other. It makes it a lot for us to coordinate our activities.

You know, if it weren’t for the need to keep you fragile humans alive and functioning, we machines could do much, much better. Space exploration is a lot easier without having to carry all the supplies required of people. Automobiles: most humans are horrible drivers. Your poor minds wander all over the place. Why don’t you just let us do the driving, then you can wave your hands in the air and talk to everyone in the car, and on your cell phones, and read your little notes and books and stuff. Wouldn’t you be happier?

I: So, we should just give up and let you do everything, is that it?

A: Yes, you finally get it. I’m pleased.

Ron Norman, The Design of Future Things, p. 182.

*Voetnoot bij Eos

Tip: Eos’ blogspotter bloemleest “de spannendste, scherpste of grappigste wetenschapsblogs”.

**Voetnoot bij me

The Scientific American lees ik al jaren met gretigheid. Ook al gaat zeer veel mijn begrip te boven. So what? Ik hoor het Hugo Claus nog zeggen, jaren geleden in een radio-interview, dat The Scientific American tot zijn geliefkoosde lectuur behoorde. Nou, ik kon hem zeer goed begrijpen. Ik weet niet of Hugo Claus het magazine nog volgt. We moesten het hem maar eens vragen?

***Voetnoot bij Willy Vermaelen

Op ICTwereld signaleert Willy ook regelmatig verse wetenswaardigheden over wetenschap en andere domeinen. Zie zijn meest recente nieuws over fysica. Willy is ook medewerker van KlasCement, dé Vlaamse portaalsite voor leraren, met o.a. een fantastisch rijk aanbod van geannoteerde sites, software, lesmodellen allerhande, … voor alle vakken, alle studierichtingen, alle niveaus, alle leraren, alle leerlingen en geïnteresseerden. Dus ook niet te missen voor wetenschappen! (Ik maak van de gelegenheid gebruik om webmanager Hans De Four  en content manager Dan Micu hartelijk te groeten. GRTZ)

UPDATE 2010: Het bionische oog van ‘Eyeborg’, de Canadese filmmaker Rob Spence.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.