The Sausage Machine

december 2, 2010

130

Nederland eens te meer gidsland? Ken je denke, als je reacties uit Vlaanderen hoort op het nieuws dat op Nederlandse autosnelwegen vanaf maart 2011 de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/u. wordt opgetrokken. De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz, die in haar jeugd zes jaar in België woonde, heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Op haar pagina bij de Rijksoverheid staat haar credo:

  Ik wil nog meer vaart brengen in het verkeer op de weg, op het spoor en op het water. Dat is heel hard nodig voor onze economie. Mobiliteit en milieu horen bij elkaar. Ik wil bestuurlijke drukte verminderen en procedures gemakkelijker maken. Zo kunnen we besluiten en projecten zoveel mogelijk versnellen. Het is geen vetpot de komende jaren. Daarom ga ik het maximale halen uit elke te investeren Euro.

Drs. M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Die zit. Dat spreekt. Wat u, Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken? Op uw webpagina bij de Vlaamse overheid klinkt uw missie alzo:

 Mobiliteit betekent dat we allemaal graag hebben dat het schuift zonder dat we er veel last van hebben. Niet als weggebruikers, ook niet als omwonenden. Dus ben ik verantwoordelijk voor ongeveer alles wat de weggebruiker vooruit helpt, maar ook voor wat vervelend is als we geen tijd hebben. De omleidingen bijvoorbeeld. 

Ook wil ik minister zijn voor als we wél tijd hebben en het eventjes trager mag. De parkings langs de snelweg waar je een plasje kunt maken en bijtanken, de voet- en zebrapaden, de dijken langs de rivieren en aan de kust. Die vrijwaren ons tegen overstromingen. Ik beslis over fietspaden waarvan ik er graag wat meer wil aanleggen maar de onteigeningsprocedures vallen tegen.

Hilde Crevits.

Twee vrouwen, twee verkeersministers, twee culturen, één taal. Nederland-Vlaanderen. In Europa! Rijden maar, maar niet té snel! En vergeten we ook Bob niet!

november 18, 2010

kies woord van het jaar (via Jean Philip De Tender)

Kies woord van het jaar via Shortlist                        WvhJ-verkiezing (BE) afspiegelingsregering federale regering waarin dezelfde partijen zitten als in de deelstaatregeringen   artnapping het stelen van een kunstwerk om er vervolgens losgeld voor te kunnen vragen   ontdopen ‘zich laten ontdopen’: zich uit het doopregister laten schrappen   pedopriester pedofiele priester, m.n. priester die zich schuldig heeft gemaakt aan s … Read More

via Jean Philip De Tender

My comment

Jean Philip De Tender publiceert de nominatielijst Van Dale Woord van het Jaar 2010 voor Vlaanderen. Nederland heeft Nederlands-Nederlandse nominaties. Dat heet taalvariatie! Waarlijk & hoera, de Nederlandse taal leeft! En nog: hoe mooi de weerspiegeling van de tijdsgeest. Geen krachtiger en conciezer jaaroverzicht toch dan deze woordenlijsten!

november 10, 2008

Taalunie opent startpagina voor literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 literatuurondstartpag650

Van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie ontving ik op 6 november 2008 volgend persbericht (1) (2) (3) dat ik citeer. Enkel de letterkleur en de vetjes zijn van TSM.

PERSBERICHT

Taalunie opent startpagina voor literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen
  
De Nederlandse Taalunie heeft een startpagina literatuuronderwijs geopend op haar website ‘Taalunieversum’. Daar kunnen Vlaamse en Nederlandse leraren terecht die bijvoorbeeld een literair project zoeken of die eens bij de wetenschap te rade willen gaan over de beste didactiek voor literatuuronderwijs.

Op de pagina staat meteen al een nieuwe publicatie, Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een stand van zaken. Daarin heeft de Taalunie interessante informatie bijeengebracht die er over het literatuuronderwijs in ons taalgebied is. Zo zijn er overzichten van lesmateriaal en van wetenschappelijk onderzoek. De bundel geeft ook informatie over kerndoelen en eindtermen en wat die betekenen voor de leerplannen en de toetsing.

De Taalunie wil met deze inventarisatie niet in de laatste plaats ook een vergelijking tussen het Nederlandse en het Vlaamse literatuuronderwijs mogelijk maken. Ze vindt dat vooral belangrijk omdat er in Nederland en Vlaanderen nog steeds vooroordelen over elkaars praktijk bestaan en dat terwijl zij elkaar juist zo goed kunnen inspireren.

Een eerste vergelijking leert al dat de doelstellingen van het literatuuronderwijs in Vlaanderen en Nederland in grote lijnen hetzelfde zijn. Een verschil is dat het onderwijs in Vlaanderen meer beïnvloed wordt door de leerplannen van de onderwijskoepels en dat er in Vlaanderen, in tegenstelling tot Nederland, geen aparte methodes/schoolboeken voor literatuuronderwijs zijn.

De startpagina is te vinden op www.taalunieversum.org, maar is ook te bereiken via www.literatuuronderwijs.org. 

Bron: Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie via e-mail. (more…)

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.